| Autor: redakcja1

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania
Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie
 
Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu
 
Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu
 
Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca),
Okres gwarancji:
  • kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy
  • kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy
  • kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)
Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna
 
Obecnie istnieje także możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r.
 
Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.


Tagi:
źródło: