Kredyty preferencyjne w Banku BGŻ

Do końca 2014 roku Bank BGŻ udziela kredytów preferencyjnych w ramach nowego limitu przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyty będą przyznawane na podstawie zmodyfikowanych regulacji.

Kredyty preferencyjne w Banku BGŻ

- Podstawowa zmiana polega na przywróceniu możliwości zakupu użytków rolnych oraz finansowania inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych dla wszystkich podmiotów. Wcześniej z kredytów mogły korzystać  tylko spółdzielnie produkcyjne i grupy producenckie – powiedział Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BGŻ.

Pomoc publiczna  ze środków budżetowych przy zakupie użytków polega na stosowaniu dopłat do oprocentowania lub dopłat do kapitału w formie:

  • pomocy de minimis -  w przypadku zakupu wyłącznie użytków rolnych,
  • dopłat standardowych, tj. dopłaty do oprocentowania lub dopłaty do kapitału w kwocie nie przekraczającej 10 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Ta forma pomocy stosowana jest w przypadku inwestycji o nakładach szerszych niż wyłącznie użytki rolne.

Zwiększeniu uległa możliwa do wykorzystania przez rolnika kwota pomocy de minimis z 7.500 do 15.000 euro dla gospodarstw rolnych. Dotyczy to zarówno zakupu użytków rolnych, jak i kredytów klęskowych obrotowych.

Maksymalna kwota kredytu, który może być udzielony na zakup użytków rolnych wynosi 1,5 mln zł dla jednego podmiotu.

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych wynosi 3 proc., a prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu wynosi nie więcej niż 1 proc. W zależności od rodzaju linii kredytowej, okres kredytowania  może wynieść nawet 20 lat.


Nowe kredyty preferencyjne dają wiele możliwości finansowania przedsiębiorstw. Możemy zaoferować klientowi, firmie z branży przetwórczej, nawet 16 mln zł kredytu na 8 lat, z oprocentowaniem na poziomie 3 proc. Te atrakcyjne warunki i kompleksowa oferta, pozycjonują Bank BGŻ  jako numer jeden w agrobiznesie – powiedział Maciej Piskorski, dodając iż - Kredyty preferencyjne w przypadku dużych firm posiadają limity do 200 tys euro pomocy de minimis. Przy maksymalnej kwocie kredytu, maksymalnym okresie kredytowania i pełnym dostępnym limicie pomocy wystarczy to na dopłaty do oprocentowania przez cały okres kredytowania. –

Bank BGŻ oferuje również  preferencyjne kredyty klęskowe na likwidację skutków klęsk żywiołowych, w tym kredyt inwestycyjny i kredyt obrotowy. Od niedawna  wprowadzono  możliwość udzielania tych kredytów na podstawie protokołu komisji wojewódzkiej, bez konieczności uzyskiwania opinii wojewody. – Skróciło to znacznie proces udzielania kredytów i czas oczekiwania na środki konieczne do wznowienia produkcji – podkreśla Maciej Piskorski. Dodatkowo, wprowadzono możliwość udzielania kredytów klęskowych obrotowych niezależnie od minimalnego poziomu szkód w gospodarstwie. Oprocentowanie  kredytów klęskowych wynosi 1,5 proc. w skali  roku, w przypadku posiadania przez kredytobiorcę ubezpieczenia na co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w dniu wystąpienia kęski, lub jest podwyższone w przypadku braku ubezpieczenia do poziomu 2,81 proc.

Bank BGŻ udziela kredytów preferencyjnych od początku ich istnienia, czyli od 1994 r. To najtańsza z możliwych forma kredytowania działalności producentów i przetwórców rolnych, gdyż część kosztów odsetkowych lub kapitałowych jest pokrywana przez ARiMR. Kredyty te w głównej mierze wykorzystywane są na zakup gruntów rolnych, budowę oraz modernizację budynków i budowli, zakup maszyn i urządzeń, a także zakładanie plantacji wieloletnich.Tagi:
źródło: