Decyzje Rady Ministrów w sprawie kredytów preferencyjnych

W dniu wczorajszym Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


W rozporządzeniu tym przewiduje się wprowadzenie następujących zmian:

  1. Podwyższenie wskaźnika stanowiącego podstawę do obliczania wysokości oprocentowania dla banków kredytów preferencyjnych z 1,5 do 1,6 stopy redyskontowej weksli.

  2. Obniżenie z 2% do 0,1 % oprocentowania kredytów bankowych na wznowienie produkcji po klęskach dla producentów rolnych, którzy ubezpieczyli co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych lub co najmniej 50% liczby zwierząt.

  3. Wprowadzenie możliwości udzielania kredytów preferencyjnych do 80% wartości nabywanych przez grupę producentów rolnych udziałów lub akcji zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb oraz gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów bankowych na te cele.

  4. Wprowadzenia możliwości udzielania kredytów preferencyjnych dla producentów rolnych na sfinansowanie nabycia udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub rybnych oraz udziałów jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność w zakresie sztucznego unasieniania zwierząt oraz gwarancji i poręczeń spłaty tych kredytów.

  5. Umożliwienie udzielenia studentom ze wsi poręczeń do wysokości 100% wykorzystanej kwoty kredytu studenckiego w przypadku studentów z rodzin o dochodach na osobę do 600 zł.

  6. Wprowadzenie możliwości czasowego (dwuletniego) okresu prolongowania kredytobiorcom spłaty odsetek od kredytów w przypadku potwierdzonych szkód spowodowanych przez tegoroczną powódź, huragan i obsunięcie się ziemi, przy czym kredytobiorca zapłacone za niego przez Agencję odsetki będzie spłacał po upływie okresu zawieszenia albo pomniejszą one kwotę dopłat określoną w umowie kredytu bankowego.


Źródło: http://www.minrol.gov.plTagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!