| Autor: mikolaj

KRUS: Zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytury/renty rolniczej

Od 1 marca 2015 r. zmianie uległy kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu części uzupełniającej emerytury albo renty rolniczej.

KRUS: Zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytury/renty rolniczej

Kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytury/renty rolniczej

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2014 r., które wyniosło 3.942 zł 67 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od dnia 1 marca 2015 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu części uzupełniającej emerytury albo renty rolniczej.

Wynoszą one:

  • 2.759 zł 90 gr (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) – przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty,
  • 5.125 zł 50 gr (130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) – przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie części uzupełniającej emerytury/renty,
  • przychody między kwotą 2.759 zł 90 gr a 5.125 zł 50 gr (między 70% a 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) powodują zmniejszenie części uzupełniającej emerytury lub renty, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego świadczenia.

Od 1 marca 2015 r. zmieniają się również kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur oraz rent i wynoszą 561 zł 70 gr (dla rolniczej emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy) lub 477 zł 47 gr (dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba).Tagi:
źródło: