| Autor: mikolaj

Zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Na posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 6 maja 2015 roku podczas pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki nr 851) senatorowie postanowili zlecić Legislatorom z Biura Prawnego Senatu przygotowanie nowej wersji projektu ustawy, uwzględniającej opinie i stanowiska zgłoszone przez Sąd Najwyższy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Naczelny Sąd Administracyjny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Ministra Finansów.

Zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Wnioskodawcy proponują uzupełnienie dotychczasowego katalogu osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie przepisów zmienianej ustawy  o rolników, małżonków rolników i domowników, którzy, zaprzestając prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, nabywają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna oraz zapewnienie odprowadzania za nich składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do KRUS.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych występował w tej sprawie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w lutym 2015 roku, w związku z wnioskiem Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej, o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, aby umożliwić rolnikom korzystającym z zasiłku opiekuńczego i świadczeń pielęgnacyjnych pozostanie w systemie ubezpieczenia KRUS.

W odpowiedzi resort pracy przedstawił interpretację przepisów dotyczących tego zagadnienia, z której wynika, że oczekiwana zmiana przepisów leży w gestii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A zatem Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przedmiotowej ustawy. Resort rolnictwa poinformował pismem z dnia 2 kwietnia br., że grupa senatorów wystąpiła z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie i 12 marca 2015 roku projekt został udostępniony na stronie Senatu RP jako druk nr 851 - Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!