| Autor: mikolaj

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Nowe przepisy włączone do projektu nowelizacji ustawy uwzględniają zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej określone w wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020, odnoszące się do pomocy na opłacenie składek ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa

Jedną z istotnych kwestii jest zapewnienie producentom owoców i warzyw dostępu do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia w przypadku stosowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych wyższych niż 6 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw.

Do tej pory producenci upraw warzyw gruntowych oraz drzew i krzewów owocowych, w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń ustalił składkę ubezpieczenia z zastosowaniem stawki taryfy powyżej 6 proc. sumy ubezpieczenia, nie mogli korzystać z możliwości dopłat z budżetu państwa.

Przyjęte rozwiązanie umożliwi tej grupie producentów korzystanie z dopłat do składek także w przypadku ustalenia składki ubezpieczenia upraw warzyw gruntowych oraz drzew i krzewów owocowych z zastosowaniem stawki taryfowej przekraczającej 6 proc. sumy ubezpieczenia – przy czym dopłaty do składek będą stosowane do 65 proc. składki obliczonej przy stawce taryfowej stanowiącej 5 proc. sumy ubezpieczenia. Pozostałą część składki w całości zapłaci rolnik.

Rozwiązanie takie zwiększy ochronę ubezpieczeniową upraw rolnych przez wzrost liczby zawartych z producentami rolnymi umów ubezpieczenia.

Krótszy czas po którym następuje odpowiedzialność ubezpieczyciela

Skrócono z 30 do 14 dni termin, od którego następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź i suszę.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!