| Autor: redakcja1

3 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu trzech przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 1 grudnia br.

3 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich
Przypadek wścieklizny nr 2021/98 stwierdzono w miejscowości Otwock, gmina Otwock, powiat otwocki, województwo mazowieckie, u padłej kuny.

Przypadek wścieklizny nr 2021/99 stwierdzono w dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, województwo mazowieckie, u sarny poddanej eutanazji.

Przypadek wścieklizny nr 2021/100 stwierdzono w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, województwo mazowieckie, u padłego lisa.

Zestawienie dotyczące stwierdzonych przypadków wścieklizny u zwierząt innych niż nietoperze w Polsce w 2021 r. (stan na 02.12.2021 r.) znajduje się w poniższej tabeli.
Województwo Powiat Liczba przypadków Gatunki
mazowieckie garwoliński 16 lisy (14), jenot (1)
i kot (1)
kozienicki 2 lis i pies
miński 3 lisy
otwocki 49 lisy (46), sarna (1), kuna (1) i pies (1)
radomski i m. Radom 9 lisy (7) i koty (2)
m. st. Warszawa 12 lisy (10), jenot (1) i sarna (1)
wołomiński 2 lis i kot
zwoleński 4 lisy
podkarpackie lubaczowski 1 lis
przemyski 1 żbik
świętokrzyskie sandomierski 1 lis
SUMA   100  
 
 
Zostały wdrożone środki przewidziane w przypadku wystąpienia wścieklizny, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Jednocześnie, mając na uwadze liczne przypadki wystąpienia choroby, w tym u zwierząt domowych, Główny Lekarz Weterynarii zachęca do szczepienia przeciwko wściekliźnie również kotów.


Tagi:
źródło: