| Autor: redakcja1

4 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu czterech przypadków wścieklizny u zwierząt, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniach 3 oraz 7 września br. Są to na terytorium Polski przypadki nr 52 - 55 w 2021 r.

4 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich
Przypadek wścieklizny nr 2021/52 stwierdzono 3 września br. w miejscowości Pogorzel Warszawska w gminie Celestynów, powiat otwocki, woj. mazowieckie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2021/53 stwierdzono 3 września br. w miejscowości Kruszówiec w gminie Wiązowna, powiat otwocki, woj. mazowieckie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2021/54 stwierdzono 3 września br. na terenie m. st. Warszawy Dzielnica Wawer, woj. mazowieckie, u lisa poddanego eutanazji.

Przypadek wścieklizny nr 2021/55 stwierdzono 7 września br. w miejscowości Brzustów, w gminie Garbatka-Letnisko, powiat kozienicki, woj. mazowieckie, u psa poddanego eutanazji.

 
Zestawienie dotyczące stwierdzonych przypadków wścieklizny w Polsce w 2021 r. znajduje się w poniższej tabeli.
Województwo Powiat Liczba przypadków Gatunki
podkarpackie lubaczowski 1 lis
przemyski 1 żbik
mazowieckie garwoliński 10 lisy (9) i jenot (1)
kozienicki 1 pies
miński 2 lisy
otwocki 28 lisy (27) i sarna (1)
radomski i m. Radom 7 lisy (6) i kot (1)
m. st. Warszawa 3 lisy
wołomiński 1 lis
zwoleński 1 lis
SUMA   55  
 
 
Zostały wdrożone środki przewidziane w przypadku wystąpienia wścieklizny, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Jednocześnie, mając na uwadze liczne przypadki wystąpienia choroby, w tym u zwierząt domowych, Główny Lekarz Weterynarii zachęca do szczepienia przeciwko wściekliźnie również kotów.


Tagi:
źródło: