| Autor: redakcja1

Chrząszcze lubią świetlistą dąbrowę

Bardzo rzadkie gatunki chrząszczy znaleziono na terenie Nadleśnictwa Strzałowo (RDLP w Olsztynie). Chrząszcze odłowiono w tamtejszej odtwarzanej świetlistej dąbrowie.

Chrząszcze lubią świetlistą dąbrowę
Monitoring - na wyznaczonych pięciu powierzchniach badawczych położonych na obszarze odtwarzanej świetlistej dąbrowie – przeprowadził dr Karol Komosiński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
Rozpoczęta obserwacja wykazała obecność wielu bardzo rzadkich gatunków chrząszczy. Badanie potwierdziło również, że świetlista dąbrowa, dzięki bardzo dużej różnorodności gatunkowej roślin naczyniowych, wyróżnia się także dużym bogactwem owadów. Warto przy tym podkreślić, że obszar ten nie jest wyłączony z prowadzenia gospodarki leśnej.
 
Badaniami objęto tylko owady z rzędu chrząszczy (Coleoptera). Chrząszcze odławiano z roślinności zielnej i krzewów stosując metodę czerpakowania. Co to oznacza? Na każdej powierzchni badawczej wykonano 100 machnięć siatką entomologiczną. W efekcie odłowiono 1028 chrząszczy należących do 145 gatunków. Wśród nich oznaczono 36 rzadkich lub bardzo rzadkich gatunków dla Polski lub po raz pierwszy stwierdzonych na Mazurach.

Wśród odłowionych gatunków stwierdzono:
  • Phalacrus championi
    W Polsce dotychczas stwierdzony tylko na sześciu stanowiskach (bardzo rzadki również w innych krajach: w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii, Belgii, w Niemczech i Austrii). Imago żeruje na turzycach. Odnajdywane były również w okresie zimowym w ściółce leśnej. W trakcie badań odłowiono jednego osobnika.

     
  • Melanophthalma maura
    W Polsce stwierdzony tylko na dziesięciu stanowiskach. Stanowisko w Nadleśnictwie Strzałowo jest najdalej wysuniętym na północ w kraju i pierwszym dla całej północnej Polski. Wymagania siedliskowe tego gatunku są słabo poznane. Na przykład w Austrii stwierdzono go na skrajach dobrze nasłonecznionych lasów liściastych. Stwierdzany był jednak również w ogrodach, na miedzach śródpolnych i w miejscach ruderalnych. W trakcie monitoringu odłowiono jednego samca.
Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!