| Autor: mikolaj

Czas majówek. Zadbajmy o lasy

Przed pracownikami lasów prawdziwy czas próby, trwa długi weekend majowy. Stąd liczne apele o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach, a także o ich niezaśmiecanie.

Czas majówek. Zadbajmy o lasy

- Czas majówek to bardzo trudny okres dla leśników i straży pożarnej - podkreślał dyrektor Adam Wasiak podczas konferencji, która się odbyła 29 kwietnia w Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Celestynów (RDLP Warszawa). Poza dyrektorem generalnym LP o ostrożność apelowali minister środowiska Maciej Grabowski, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski i komendant wojewódzki Mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej Gustaw Mikołajczyk.

- Do 27 kwietnia wybuchło 1825 pożarów, najwięcej w marcu - ponad tysiąc. Nie bez przyczyny jesteśmy na Mazowszu. Tu odnotowaliśmy 335 pożarów, na Śląsku i w województwie świętokrzyskim było ponad 200. Warto zaznaczyć, że 60 proc. pożarów wybuchło w lasach niepaństwowych, a zatem ten sektor wymaga specjalnego nadzoru – dodał Adam Wasiak. Obecnie dzięki sprawnej współpracy między LP a strażą pożarną przeciętna powierzchnia jednego pożaru w Polsce wynosi 0,37 ha. Minister środowiska podkreślił, że w ostatnich latach na ochronę przeciwpożarową, w tym wyposażenie w sprzęt przeznaczono ok. 180 mln zł.

Jednym z częstych powodów wybuchów pożarów jest wypalanie traw (za ponad 90 proc. pożarów odpowiadają ludzie). Wojewoda Kozłowski zaznaczył, że urząd wojewódzki od dwóch lat, wspólnie z PSP, LP i kuratorium oświaty, a także z duchowieństwem prowadzi kampanię „Nie dla wypalania traw na Mazowszu”. Wojewoda przestrzegał, że rolnicy wypalający trawy mogą nawet utracić prawo do należnych dopłat.


Kolejną plagą w okolicach dużych miast jest zaśmiecanie lasów. Rocznie likwidacja nielegalnych wysypisk kosztuje LP ponad 15 mln zł. Prawie drugie tyle leśnicy wydają na działania prewencyjne i edukacyjne. Z polskich lasów w ciągu roku usuwa się ponad 100 tys. m sześc. śmieci. - Taka ilość zmieściłaby się w tysiącu zładowanych po brzegi wagonów kolejowych – porównywał dyrektor Wasiak. Dodał, że tym co niepokoi leśników jest mała świadomość społeczeństwa, jeśli chodzi o zagrożenia wynikające z wyrzucania śmieci i odpadów do lasu. - Stąd akcje edukacyjne, które prowadzimy m.in. wspólnie z urzędem wojewódzkim i samorządami.

Od lipca 2013 r. obowiązuje Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której jednym z celów jest wyeliminowanie problemu zanieczyszczania przyrody. Jeszcze przed wejściem w życie ustawy wojewoda mazowiecki powołał zespół monitorujący wdrażanie przepisów. W jego skład wchodzą m.in. przedstawiciele trzech regionalnych dyrekcji LP obejmujących lasy Mazowsza, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, reprezentanci PSP, a także Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!