| Autor: redakcja1

Drzewa mają drugie życie

Stosy gałęzi, powalone całe drzewa czy grupa starych zamierających drzew, to coraz częstszy widok w lasach. Choć martwe drzewa wyglądają przygnębiająco, to wokół nich wciąż tętni życie.

Drzewa mają drugie życie
Martwe drewno jest naturalną częścią lasu. Jego ilość wpływa na zwiększenie bogactwa różnorodności biologicznej, czyli gatunków fauny i flory. Pełni bardzo ważną rolę w ekosystemach leśnych, zwłaszcza w lasach gospodarczych. Warto pamiętać, iż w pewnych warunkach może przyczynić się do powstania gradacji, a więc masowego występowania owadów szkodliwych dla drzewostanów.
 
Zamierające lub martwe drzewa to niezwykle cenny składnik ekosystemów, będący swoistym mikrosiedliskiem dla roślin i grzybów oraz miejscem schronienia i życia dla wielu gatunków zwierząt.
 
Pod koniec swojego życia stare, zamierające drzewa dają schronienie ptakom i ssakom zamieszkującym dziuple. Powalone pnie są kryjówką dla małych ssaków, płazów i gadów, z czasem porastają je grzyby, mchy i porosty.
 
Zdaniem naukowców w martwym drewnie możeżyć blisko 1500 gatunków grzybów, 1300 gatunków owadów i ponad 100 gatunków kręgowców i to jeszcze przez kilkadziesiąt lat po śmierci drzewa. Pod odpadającą korą można znaleźć liczne korytarze owadów. Przy odrobinie szczęścia można zobaczyć postacie dorosłe owadów oraz ich larwy, poczwarki i jaja.
 
W zależności od gatunku drzewa, proces rozkładu może trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Przez ten czas pozornie martwy kawałek drewna jest domem i stołówką dla wielu zwierząt. Kiedy z drewnem uporają się już roztocza, bakterie, porosty, grzyby, nicienie i owady pierwiastki organiczne związane przez drzewo w wyniku fotosyntezy, znów wracają do obiegu i stają się początkiem dla nowego pokolenia lasu.
 
Podczas ostatniej wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów w lasach w zarządzie LP zinwentaryzowano ok. 5,8 m3/ha martwego drewna (w latach 2005-2009 było to 5,2 m3/ha). Natomiast w lasach prywatnych znajduje się 4,2 m3/ha, a na terenie parków narodowych jest go 36,7 m3/ha.

W aktualnym WISL obliczono również ilość pniaków, które często pozostają w lesie do naturalnego rozkładu. Oszacowano, że na terenie lasów w zarządzie LP na hektarze znajduje się 1,5 m3 pniaków, w parkach narodowych jest to 0,84 m3, a w lasach prywatnych 0,61 m3. Tym samym na jednym hektarze w lasach zarządzanych przez LP jest 337 pniaków na ha (w poprzednim spisie liczbę tę oszacowano na 259 na ha), dla porównania w lasach prywatnych jest ich 264 na ha.

 
W spisie oszacowano także ilość martwej podziemnej części drzew, czyli korzeni razem z pniakami. Jak wynika z WISL we wszystkich lasach w Polsce jest 21,5 m3/ha korzeni z pniakami, czyli 197 mln m3.
 
Warto pamiętać, że lasy w Polsce zajmują 29,4 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha jest zarządzane przez Lasy Państwowe.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!