| Autor: redakcja1

Grunty leśne i lesistość

Województwem o największej lesistości jest województwo lubuskie z 49,3%, a o najmniejszej - łódzkie z 21,5%.

Grunty leśne i lesistość
Jak wynika z danych z raportu State of Europe’s Forests 2015, Polska znajdowała się na 7 pozycji wśród 28 krajów Unii Europejskiej pod kątem powierzchni lasów. Największym areałem charakteryzowała się Szwecja z 28,1 mln ha, Finlandia z 22,2 mln ha i Hiszpania z 18,4 mln ha.
 
W Polsce na jednego mieszkańca przypadało 24 ary lasów. Największy obszar leśny przypadała na mieszkańca województwa lubuskiego - 67,8 arów, najmniejsza na mieszkańca województwa śląskiego - 8,7 arów.
 
W 1995 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy program zwiększania lesistości, którego założenia sukcesywnie wprowadzano. W latach 1995-2017 zalesiono 280,3 tys. ha gruntów nieleśnych, podczas gdy w latach 1945-2017 zalesiono w sumie 1491,8 tys. ha, co stanowiło 0,005% obszaru Polski. Trend zwiększania zalesień jest wyraźnie zniżkowy. W 1995 r. zalesienia obejmowały 15,6 tys. ha powierzchni, a w 2017 r. już tylko 1,6 tys. ha, co stanowi spadek zalesień o 89,7%. W 2003 r. zalesiono 26,5 tys. ha gruntów, a więc najwięcej z całego dotychczasowego okresu trwania programu. Areał ten jest 17 razy większa od powierzchni zalesionej w 2017 r. Najwięcej zalesień w 2017 r. zostało wykonanych w województwie zachodniopomorskim - 214,2 ha, a najmniej w województwie śląskim - 18,5 ha.
 
Największą powierzchnię lasów stanowiły lasy nizinne, zajmując w sumie 7,8 mln ha, co stanowiło 85% ogólnej powierzchni lasów. Lasy wyżynne zajmowały 600 tys. ha, natomiast lasy górskie - 795 tys. ha. Największym powierzchniowo siedliskiem były nizinne bory mieszane - 2,6 mln ha, co stanowiło 28,2% ogólnej powierzchni lasów, najmniej liczne były górskie bory - 25 tys. ha, czyli 0,3% łącznego obszaru lasów.
 
58% lasów tworzyły drzewostany z dominacją sosny (Pinus sylvestris). W 11 województwach udział sosny przekraczał 50%, najwięcej sosnowych drzewostanów było w województwie lubuskim - 80%, najmniej w małopolskim - 16,2%. Następnymi gatunkiem drzew przeważających w drzewostanie był dąb (Quercus sp.), brzoza (Betula pendula), świerk (Picea abies), buk (Fagus sylvatica), zajmujące odpowiednio: 7,7%, 7,3%, 6,1%, 5,9% powierzchni lasów.


Tagi:
źródło: