| Autor: redakcja1

Kolejne nadleśnictwo pomaga kuropatwom

Nadleśnictwo Kwidzyn od kilkunastu miesięcy bierze udział w programie zwiększenia liczebności kuropatw. Wszystkie prace wykonywane w ramach programu są zaplanowane do 2028 r.

Kolejne nadleśnictwo pomaga kuropatwom
Znajdujące się na terenie RDLP w Gdańsku Nadleśnictwo Kwidzyn w ubiegłym roku rozpoczęło realizacje programu wsiedlania kuropatw (Perdix perdix).
 
Głównym celem programu jest zwiększenie populacji tych kuraków. Ptakom będą zapewnione najkorzystniejsze warunki, dlatego też będzie redukowana liczba  drapieżników, będą także tworzone specjalne pola o powierzchni 1-3 ha, na których zostaną wysiane ziemniaki, buraki, seradela, łubin i gryka. Leśnikom zależy, aby na polach pojawiły się tradycyjne roślinny, które zwiększą bazę żerową tych ptaków.
 
Ponadto okoliczni rolnicy są zachęcani do tworzenia na swoich polach remiz, zachowanie obsadzonych krzewami miedz, urozmaicania upraw, pozostawiania części wysoko ściętych ściernisk do wiosny czy wysiewanie pasów roślin przełamujących monokultury upraw.
 
Ważną częścią programu jest również wypuszczanie kuropatw. Do tej pory w ramach programu wsiedlonych zostało 650 ptaków. Te wszystkie działania będą prowadzone do 2026 r.
 
Dlaczego kuropatwa, niegdyś powszechny ptak, potrzebuje pomocy?
 
W okresie ostatnich 20 lat w Polsce wystąpił wyraźny spadek populacji kuropatwy, która niegdyś stanowiła ozdobę polskich pól i łąk. W ciągu ostatnich 10 lat liczebność tego gatunku zmalała ponad dwukrotnie. Spadek liczebności związany jest m.in. ze scalaniem terenów rolniczych, tym samym zanikają miedze, remizy czy śródpolne bagienka.
 
Urozmaicone uprawy stanowiły źródło pokarmu oraz schronienie dla kuropatw, zajęcy i bażantów, a także innych, małych ptaków pól.
 
Ponadto mechanizacja i chemizacja rolnictwa, presja drapieżników (lisa, ptaków drapieżnych i krukowatych), kłusownictwo czy choroby również wpływają na spadek liczebności tej zwierzyny.
 
Wprawdzie kuropatwy są ptakami łownymi, to w miejscach prowadzenia programów ratunkowych dla ptaków, koła łowiecka nie prowadzą na nie polowań. Często także współpracują z leśnikami przy realizacji programu, tak też jest w Nadleśnictwie Kwidzyn, z którym współpracują lokalne koła łowieckie.
 
Kuropatwa jest krępym ptakiem o brunatnym ubarwieniu z wierzchu ciała i szarym od spodu. U tego gatunku występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Kogut ma na piersiach kasztanowo-brązową podkowę, zaś kura tylko białą plamę. Kuropatwa osiąga długość ciała ok 30 cm.
 
Kuropatwa jest nielicznym ptakiem lęgowym, wybierającym za środowisko życia otwarte tereny polne i łąkowe. Kurak ten prowadzi osiadły tryb życia i jest bardzo przywiązany do miejsca swojego bytowania. Odżywia się pokarmem roślinnym, ale młode ptaki żywią się głównie owadami.
 
Kwidzyńscy leśnicy liczą na to, że uda im się zatrzymać drastyczny spadek populacji tego drobnego kuraka i za kilka lat na polach będzie można  obserwować zrywające się z furkotem stadka kuropatw.


Tagi:
źródło: