| Autor: redakcja1

Miliony drzew posadzą szczecińscy leśnicy

Leśnicy ze szczecińskiej dyrekcji Lasów Państwowych do końca kwietnia łącznie posadzą 40 mln młodych drzew. W całej Polsce w ciągu jednego roku leśnicy sadzą ok. 500 mln drzew.

Miliony drzew posadzą szczecińscy leśnicy
Młody las zajmie powierzchnię 5 500 ha, czyli niemal tyle ile wynosi powierzchnia szczecińskiego Jeziora Dąbie. Leśnicy głównie posadzą dąb, buk i sosnę.
W lasach, gdzie rosną już kilkudziesięcioletnie, czyli w drzewostanach dojrzałych, wycina się drzewa, które zastąpi młode pokolenie. W ten sposób prowadzona jest wymiana pokoleń w lesie. W miejsce każdego pozyskanego dojrzałego drzewa sadzi się kilkanaście młodych drzew.
Odnowienia zapewniają utrzymanie ciągłości lasu, a powierzchnia lasów nie zmniejsza się.  Tak jak w każdej żywej populacji, również w przypadku ekosystemu leśnego potrzebne są młode pokolenia drzew, które zastąpią część "starego" już lasu.
Warto pamiętać, że leśnicy dostarczają społeczeństwu ekologiczny surowiec jakim jest drewno.
Poza odnowieniami, równocześnie są prowadzone zalesienia, czyli sadzenie drzew w miejscach, gdzie dotychczas lasu nie było, np. na gruntach porolnych i nieużytkach. Dzięki zalesieniom sukcesywnie zwiększa się powierzchnia lasów w kraju. W tym roku na terenie szczecińskiej dyrekcji LP przybędzie 100 ha całkowicie nowego lasu, co odpowiada powierzchni 140 boisk do piłki nożnej.
Część powierzchni odnawiana jest w sposób naturalny, tzn. nasiona spadają z drzew na odpowiednio przygotowaną przez leśników glebę. W sprzyjających warunkach atmosferycznych nasiona kiełkują i wyrastają z nich młode drzewka. W tym roku w sposób naturalny odnowione zostanie 550 ha lasu.
W ramach Krajowego Programu Zwiększania Lesistości od 1995 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie zalesiono już ponad 14 tys. ha  gruntów rolnych i nieużytków.


Tagi:
źródło: