| Autor: redakcja1

Poszukiwania roślin do Leśnego Banku Genów

Eksperci z Leśnego Banku Genów Kostrzyca w ramach „białowieskiego” projektu zbierali materiał w Biebrzańskim Parku Narodowym, ale w tym roku w Puszczy Białowieskiej nie znaleziono wielu gatunków roślin, więc zbioru trzeba było dokonać w dolinie Biebrzy.

Poszukiwania roślin do Leśnego Banku Genów
Jeszcze trzy miesiące temu pracownicy LBG prowadzili w Puszczy zbiór roślin wczesnowiosennych, m.in. sasanki otwartej (Pulsatilla patens) rosnącej w lasach Nadleśnictwa Browsk. Następny zbiór, został przeprowadzony już w innym, położonym w północno-wschodniej Polsce, parku narodowym.
 
W trakcie tygodniowej wizyty w Biebrzańskim Parku Narodowym zabezpieczono materiał genetyczny wielu gatunków roślin objętych w Polsce ścisłą ochroną gatunkową, w tym nasiona, okazy zielnikowe i fragmenty tkanek wierzby lapońskiej (Salix lapponum) występujący w Polsce jedynie na Mazurach, Podlasiu i Lubelszczyźnie, a także na izolowanych stanowiskach w Sudetach.
 
Wśród zabezpieczonych roślin znalazły się też turzyce. Turzyca Buxbauma (Carex buxbaumii) należy do najrzadszych elementów rodzimej flory, wpisana jest do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (EN), objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. Występuje na izolowanych stanowiskach, głównie w województwach podlaskim i lubelskim.
 
Turzyca bagienna (Carex limosa) też wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin, występująca w rozproszeniu głównie w północnej Polsce i na Lubelszczyźnie, charakteryzuje się dużą wrażliwością na zmiany poziomu wód gruntowych. Wielkoskalowe zaburzenia układu hydrologicznego, notowane w Puszczy Białowieskiej, doprowadziły do jej zaniku na terenie tego kompleksu leśnego. W Biebrzańskim Parku Narodowym zachowały się bardzo liczne stanowiska tego gatunku.
 
Dzięki zbiorom przeprowadzonym w BbPN, bank genów wzbogacił się o próbki DNA rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia), która związana jest z siedliskami wilgotnymi i mokrymi.
 
W ubiegłym roku Leśny Bank Genów Kostrzyca rozpoczął innowacyjny projekt „Identyfikacja molekularna (barkodowanie) oraz bankowanie wybranych gatunków roślin Puszczy Białowieskiej”.
 
Obok kolekcji nasion przechowywanych metodą tradycyjną (w chłodniach) oraz metodą kriogeniczną (-196°C, -150°C), projekt zakłada utworzenie banku DNA z próbek organizmów rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Oprócz roślin naczyniowych projekt dotyczy również mszaków  i paprotników.


Tagi:
źródło: