| Autor: redakcja1

Niebezpieczne materiały wciąż leżą w lasach

W lasach Nadleśnictwa Biała Podlaska (RDLP w Lublinie) znaleziono kilkanaście bomb lotniczych. To niebezpieczne pamiątki z okresu II wojny światowej.

Niebezpieczne materiały wciąż leżą w lasach
Bomby lotnicze znaleźli pracownicy z leśnictwa Rudka na jednej z powierzchni zaplanowanej do wiosennego odnowienia. O nietypowym znalezisku powiadomiono policję, a następnie patrol saperski.
 
Do czasu przybycia na miejsce patrolu rozminowania z Jednostki Wojskowej w Chełmie teren został zabezpieczony przez strażników leśnych.
 
Saperzy nie tylko zabezpieczyli wojenne pozostałości, ale także przeszukali okolicę.
Pomimo upływu ponad 70 lat od zakończenia działań wojennych, na terenach leśnych nadal znajdowane są niewypały i niewybuchy z okresu II wojny. Materiały te wciąż stanowią duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
 
Leśnicy przypominają, że przy tego typu znaleziskach każdy musi wykazać się wyjątkową ostrożnością! Takich przedmiotów nie wolno dotykać, odkopywać, podnosić, czy przenosić w inne miejsca, ponieważ stanowią śmiertelne zagrożenie!
 
Każdorazowo o tego typu znaleziskach należy bezzwłocznie informować policję! Wszelkie niebezpieczne materiały mogą badać i unieszkodliwiać jedynie specjalistyczne pododdziały saperskie!


Tagi:
źródło: