| Autor: redakcja1

Orliki krzykliwe niedługo zaczną toki

Do Puszczy Białowieskiej już wróciły pierwsze orliki krzykliwe. Ptaki powróciły ze swoich zimowisk w południowej Afryce, po przebyciu niemal 10 tys. km!

Orliki krzykliwe niedługo zaczną toki
Te fascynujące ptaki można często zaobserwować latające nad Puszczą, zazwyczaj w pobliżu cieków wodnych i łąk. Orliki krzykliwe (Clanga pomarina) można łatwo rozpoznać po prostokątnym kształcie skrzydeł i wystających „palczastych” lotkach oraz zaokrąglonym ogonie. Podobny kształt skrzydeł ma bielik, ale od orlików łatwo można go odróżnić po klinowatym ogonie.
 
Oprócz orlików krzykliwych  można także wypatrzeć pojedyncze orliki grubodziobe (Clanga clanga). Orliki krzykliwe w polskiej części Puszczy Białowieskiej mają około 50 rewirów, a przy ich gniazdach tworzone są strefy ochronne.
 
Całoroczna strefa ochronna dla orlika krzykliwego jest wyznaczona w promieniu 100 m od gniazda, funkcjonuje na zasadach rezerwatu ścisłego. Natomiast strefa ochrony częściowej powinna obejmować obszar o 500 m od gniazda. Strefa ta zapewnia ptakom spokój i bezpieczeństwo w okresie lęgów.
 
Po białoruskiej stronie Puszczy gniazdują także orliki grubodziobe, które w Polsce stanowiska mają jedynie nad Biebrzą.
 
Przez to, że oba gatunki są ze sobą blisko spokrewnione, zdarzają się także pary mieszane, których efektem są hybrydy o pośrednich cechach. Co ciekawe, w znacznej większości par samica jest orlikiem grubodziobym, a samiec orlikiem krzykliwym.
 
Wkrótce nad Puszczą rozpocznie się  wspaniałe widowisko – toki orlików. Ich akrobatyczne popisy lotnicze wyglądają imponująco! Ten spektakl będzie trwał kilka dni, a potem przyjdzie czas wysiadywania jaj i oczekiwania na potomstwo.
 
Orlik krzykliwy to jeden z najrzadszych polskich ptaków drapieżnych. Na załamanie się populacji tego ptaka miały zmiany technologiczne na polskich wsiach. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu orliki żyły w pobliżu osad, koszone łąki i pastwiska były dla nich idealnym żerowiskiem. Teraz gdy rolnikom nie opłaca się kosić i wypasać bydła, ptaki mają duży problem z upolowaniem ofiary.


Tagi:
źródło: