| Autor: redakcja1

Po raz trzeci z kamerą wśród bocianów

Już rusza trzeci sezon transmisji z gniazda bocianów czarnych. W tym roku internauci będą mogli oglądać parę z mieszkającą na dębię.

Po raz trzeci z kamerą wśród bocianów
Para bocianów czarnych (Ciconia nigra)  wróciła do gniazda na przełomie marca i kwietnia.  Pierwszy bocian przyleciał pod koniec marca, a drugi ptak powrócił  5 kwietnia. Ptaki już szykują się do lęgu.

W tym roku transmisja będzie prowadzona z gniazda na dębię. W ciągu poprzednich, dwóch sezonów internauci mogli obserwować parę zamieszkującą gniazdo na sośnie. Niestety, w tym roku jest ono puste.

 
Bociany czarne w czasie jednego sezonu są ptakami monogamicznymi. W kolejnych sezonach może dochodzić do zmiany partnerów. Każda para zwykle buduje więcej niż jedno gniazdo, które mogą być oddalone od siebie nawet o kilka kilometrów. Dlaczego?  W kolejnych latach, kiedy tracą gniazdo podstawowe lub zostało ono zniszczone, wtedy przenoszą się do zapasowego lokum.
 
Kamery znajdujące się przy gniazdach były montowane trzy lata temu. W styczniu 2016 r. leśnicy i ornitolodzy wytypowali dwa stałe miejsca gniazdowania bocianów czarnych w województwie łódzkim. Jeszcze przed przylotem bocianów do Polski, na wysokości ok. 20 m,  założono kamery z funkcją podczerwieni. Cała operacja odbyła się za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

Bociany czarne podlegają ochronie ścisłej, a wokół ich gniazd Lasy Państwowe wyznaczają strefy ochronne.  Wokół zajętych gniazd (w promieniu do 200 metrów) tworzy się, zgodnie z przepisami prawa, ochrony przyrody strefy całorocznej ochrony ścisłej, a w okresie lęgowym obowiązuje strefa o wielkości zwiększonej do 500 metrów.

Dokładna lokalizacja gniazd jest objęta tajemnicą, aby chronić ptaki przed intruzami. W program ochrony i monitoringu populacji gatunku zaangażowanych jest około 1000 leśników w całej Polsce.
 
Jeszcze na przełomie XIX i XX w. bocianów czarnych w Polsce było bardzo niewiele. W latach 20. ubiegłego wieku gatunek ten zupełnie wyginął zupełnie na terenie Wielkopolski.

W 1966 r. liczebność szacowano na 500 – 530 par lęgowych. Na początku lat 80. XX w. liczebność tego gatunku szacowano na ok. 900 par. Obecnie w Polsce prawdopodobnie gniazduje 1400-1600 par.

Aż 90 proc. populacji zasiedla niziny i obszary wyżynne, a pozostała część Karpaty i Sudety. Obszar Polski jest położony w centrum zasięgu geograficznego tego gatunku w Europie i stanowi blisko 25 proc. jego populacji w granicach Unii Europejskiej.

 
W Polsce środkowej 56 proc. gniazd bocianów czarnych znajduje się na dębach, 33 proc. na sosnach, a 11 proc. na innych gatunkach drzew.

W tym roku transmisja z gniazda tych tajemniczych ptaków to wspólny projekt edukacyjny RDLP w Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego.


Tagi:
źródło: