| Autor: redakcja1

K. Tomaszewski: Przede wszystkim użyteczność leśnych projektów badawczych

W ubiegłym tygodniu dyrektor generalny Konrad Tomaszewski i członkowie kierownictwa Lasów Państwowych spotkali się z przedstawicielami świata nauk przyrodniczych i leśnych, realizujących zlecone i finansowane przez LP projekty badawcze.

K. Tomaszewski: Przede wszystkim użyteczność leśnych projektów badawczych
 – Przywiązuję niezwykłą wagę do dobrej współpracy ze środowiskiem naukowym. Wizja rozwojowa LP, którą obecnie realizujemy, tworzy dla tej kooperacji nowe ramy i otwiera badaczom wielkie pole do działania – zapowiedział Tomaszewski, witając w siedzibie Dyrekcji Generalnej LP w Warszawie ponad 70 naukowców reprezentujących najważniejsze uczelniane wydziały leśne, instytuty, ośrodki i konsorcja badawcze z całego kraju.
 
Podczas kilkugodzinnego spotkania zaprezentowano m.in. dane o skali dotychczasowego zaangażowania LP w finansowanie badań naukowych wspierających gospodarkę leśną. O ile w 2011 r. Lasy przeznaczyły na ten cel 29 mln zł, to w kolejnych latach nakłady przekraczały 40 mln zł rocznie, by w 2014 i 2015 r. sięgnąć blisko 50 mln zł. W mijającym roku na zlecenie LP realizowano łącznie 117 różnych tematów badawczych – 21 zupełnie nowych i 96 kontynuowanych z lat poprzednich – za kwotę 48 mln zł. Dyrektor generalny zapewnił, że w tworzonym właśnie planie finansowo-gospodarczym LP na rok 2016 przewidywany jest wzrost wydatków na ten cel.

– To jest bardzo duży wysiłek finansowy Lasów Państwowych, dokonywany w tym przypadku w ramach wspomagania przez nas administracji publicznej w działaniach leżących w zakresie jej obowiązków - podkreślił Konrad Tomaszewski.

 
Zdaniem dyrektora generalnego, zaistniały bardzo korzystne warunki do zredefiniowania zasad współpracy LP i środowiska naukowego i jej zacieśnienia. Przede wszystkim, pomimo licznych dyskusji i zmian legislacyjnych w latach ubiegłych, udało się generalnie zachować dotychczasowy status LP, w tym ich samodzielność ekonomiczną, bez czego nie byłyby one w stanie finansować przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Z kolei wdrażana obecnie wizja działań na rzecz rozwoju Lasów Państwowych powinna dać nowy, mocny impuls do współpracy leśników i naukowców. Ułatwi ją choćby precyzyjne w końcu określenie, czym w świetle prawa są, a czym nie są LP, bo bez tego nie mogą one racjonalnie kooperować z innymi podmiotami. Konrad Tomaszewski pokrótce przedstawił zebranym najważniejsze projekty systemowe i wybrane, konkretne koncepcje rozwojowe zawarte we wspomnianej wizji – od systemu tworzenia podstaw strategiczno-programowych leśnictwa czy finansowania przez LP badań naukowych po projekt wartościowania leśnych nieruchomości, koncepcję leśnych gospodarstw węglowych i system monitorowania legalności wprowadzanego do obrotu drewna. – W tych obszarach ewidentnie brakuje  tematów badawczych, to wielkie pole do zagospodarowania przez naukowców. Żeby te projekty skutecznie zrealizować, niezbędna jest naukowa weryfikacja i modyfikacja pewnych wstępnie przyjętych w nich rozwiązań – mówił dyrektor generalny.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!