| Autor: mikolaj

Rekultywacja powojskowych terenów Lasów Państwowych na ukończeniu

Projekt rekultywacji zdegradowanych poligonów na terenów Lasów Państwowych jest na ukończeniu. Oczyszczono już 22 tys. ha z pierwotnie zaplanowanych 24 tys. ha.

Rekultywacja powojskowych terenów Lasów Państwowych na ukończeniu

Rekultywacja poligonów

Dzięki unijnym funduszom Lasy Państwowe oczyszczą ponad 30 tys. ha dawnych terenów wojskowych. Pod koniec 2013 r., inicjatywy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, powiększono obszar podlegający rekultywacji o kolejne 6 tys. ha.

Tegoroczna łagodna zima umożliwiła kontynuowanie prac. Obecnie są one prowadzone na terenie województwa dolnośląskiego m.in. w nadleśnictwach Bolesławiec, Świętoszów i Jawor, województwa podkarpackiego m.in. w nadleśnictwach Tuszyma i Mielec, województwa łódzkiego m.in. w nadleśnictwach Brzeziny i Opoczno, województwa warmińsko-mazurskiego w Nadleśnictwie Wipsowo, a także województwa zachodniopomorskiego – w Bornem Sulinowie. Zaawansowanie projektu wynosi obecnie 72 proc.


Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu, podczas którego usuwa się materiały niebezpieczne, czyli niewybuchy i niewypały, to pierwszy etap rekultywacji dawnych terenów wojskowych.

Następnie nadleśnictwa biorące udział w projekcie, przeprowadzają ocenę walorów przyrodniczych oraz stopnia zanieczyszczenia gruntu. W przypadku stwierdzenia obecności substancji szkodliwych dla środowiska nadleśnictwa rewitalizują grunty, usuwając pozostałości ropopochodne. W zależności od potrzeb podejmuje się też inne działania, np. dokonuje rozbiórki zrujnowanych obiektów powojskowych czy usuwa nielegalne wysypiska śmieci. Innym zadaniem w projekcie jest odbudowa zniszczonych drzewostanów, sadzenie roślin typowych dla danego terenu, a także ochronę gatunków zwierząt i ich siedlisk. I tak w Nadleśnictwie Choczewo przebudowano i zabezpieczono schron dla nietoperzy i jaskółek, które upodobały go sobie jako miejsce noclegów i zimowiska.

Zrekultywowane obszary ponownie stały się dostępne, mogą z nich bezpiecznie korzystać okoliczni mieszkańcy, prowadzona jest także normalna gospodarka leśna, a także prace związane z ochroną przyrody. W Bornem Sulinowie powstaną ścieżki edukacyjne i rowerowe wzdłuż jeziora Pile leżącego na terenach oczyszczanych przez saperów.

Z punktu widzenia leśników istotną kwestią jest znaczące ograniczenie możliwych szkód powodowanych w nierozminowanych lasach przez pożary. Ze względu na zagrożenie stwarzane przez niewybuchy i niewypały jakakolwiek interwencja straży pożarnej na tych terenach była niemożliwa.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!