| Autor: redakcja6

Samorząd rolniczy w sprawie opłat za usuwanie drzew i krzewów

Odpowiadając na projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usuniecie drzew i krzewów, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 19 czerwca 2017 r. w piśmie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, że projekt zakłada ujednolicenie stawek za usuwanie drzew i krzewów dla całego kraju.

Samorząd rolniczy w sprawie opłat za usuwanie drzew i krzewów
Stawka opłat za wycięcie krzewu została zróżnicowana ze względu na ich powierzchnię oraz gatunek. Od 1 stycznia 2017 roku samorządy lokalne ustalają wysokość opłaty za wycięcie drzewa lub krzewu, a jeżeli tego nie zrobią, to obowiązuje stawka maksymalna - 500 zł za 1 cm obwodu w przypadku drzew i 200 zł za mkw. powierzchni dla krzewów.

Kary za bezprawne wycięcie drzewa to dwukrotność opłaty. Dla deweloperów w dużych miastach może to być mały koszt względem załatwiania pozwoleń na usuwanie drzew, natomiast wysokość ich może być znacząca dla rolników – właścicieli gospodarstw rolnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, samorząd rolniczy zawnioskował o zwolnienie właścicieli gospodarstw rolnych z wnoszenia opłat i z kar.Tagi:
źródło: