Monitor fraz

Zapamiętaj mnie    Przypomnij hasło

Partner portalu
Wsparcie na zalesienie tylko do 17 sierpnia

Dodano:

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Do 17 sierpnia 2015 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach...

Do 17 sierpnia 2015 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Przedmiotowe działanie jest kontynuacją działań zalesieniowych realizowanych w ramach PROW 2004–2006 oraz PROW 2007–2013.


Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości raz w tygodniu na e-mail!

Akceptuję regulamin portalu


Wsparcie na zalesienie

Pomoc w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” udzielana jest w formie:

  1. Wsparcia na zalesienie stanowiącego jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia w wysokości od 4 984 zł/ha do 7 624 zł/ha (w zależności od nachylenia terenu, położenia gruntów na obszarach zagrożonych erozją wodną i rodzaju użytych sadzonek) oraz pokrycia kosztów ogrodzenia (8,82 zł/mb) lub zabezpieczenia palikami (1 132 zł/ha) wypłacaną w pierwszym roku zalesienia;
  2. Premii pielęgnacyjnej stanowiącej zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów prac pielęgnacyjnych w wysokości od 794 zł/ha/rok do 1 628 zł/ha (w zależności od nachylenia terenu, położenia gruntów na obszarach zagrożonych erozją wodną i występowania sukcesji naturalnej) oraz ochrony wykonanego zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną (424 zł/ha), wypłacaną corocznie przez 5 lat;
  3. Premii zalesieniowej stanowiącej zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej w wysokości 1 215 zł/ha, wypłacaną corocznie przez 12 lat.

Beneficjentami działania zalesieniowego mogą być rolnicy oraz jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw, będące właścicielami gruntów, które mają być zalesione.

Pomoc będzie przyznawana do powierzchni nie większej niż 20 ha w całym okresie programowania. Warunkiem uzyskania wsparcia na zalesienie jest m. in. przeznaczenie gruntów do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu zalesienia, który zawiera m.in. informacje dotyczące składu gatunkowego zalesień, odległości między sadzonkami drzew i krzewów (więźby), liczby sadzonek na hektar oraz formy zmieszania gatunków drzew i krzewów.

Wnioski będą poddane ocenie punktowej pod kątem spełnienia kryteriów wyboru dotyczących położenia planowanego zalesienianp. czy: (i) zlokalizowane jest na  korytarzu ekologicznym położonym na obszarze Natura 2000 lub (ii) obszarach zagrożonych erozją wodną, (iii) przylega do śródlądowych wód powierzchniowych. W pierwszej kolejności wsparcie na zalesienie będzie przysługiwało tym beneficjentom, których operacje uzyskały największą sumę punktów.

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie należy składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Google+


źródło:

Skomentuj

Czy artykuł był pomocny? +1 pkt. razem głosów: 1
2015-08-11 12:59:12, napisał: Gość

Zamierzasz złożyć wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie w 2015? Czy wiesz że obowiązują nowe zasady rozpatrywania wniosków zalesieniowych? Tylko niewielka cześć wnioskodawców z sukcesem otrzyma dotacje unijne na zalesianie w ramach PROW 2014-2020. Zdobądź przewagę nad innymi i weź udział w szkoleniu informacyjno – warsztatowym z praktycznych zasad wnioskowania o wsparcie na zalesienie w roku 2015. link http://www.testwood.pl/oferta/Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Gospodarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Dodając komentarz akceptujesz regulamin serwisu.


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2014r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl