| Autor: mikolaj

Zmiana zasad sprzedaży drewna w 2015 r.

Dyrektor generalny LP zatwierdził zmianę zasad sprzedaży drewna w 2015 r. Uzupełniająca procedura sprzedaży będzie oparta na wielkości zakupu drewna.

Zmiana zasad sprzedaży drewna w 2015 r.

Sprzedaż drewna w 2015 r.

Na procedurę zostanie przekierowane z „e-drewna” systemowego z drugiego półrocza 2015 r. około 0,5 mln m3 drewna. Stwarza to możliwość uzupełnienia zakupu surowca według procedury sprzedaży ofertowej opartej na wielkości zakupów, dla nabywców, którzy ze względu na wiele nakładających się czynników otrzymali najniższy przypis drewna w procedurze sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na ten rok.

Z założeń dotyczących sprzedaży uzupełniającej w Portalu Leśno-Drzewnym na ten rok wynika, że:

  •  Procedura zostanie przeprowadzona bez podziału ofert na grupy drewna.
  •  W sprzedaży uzupełniającej będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy, którzy złożyli ofertę zakupu w I lub II etapie sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2015 r., a których łączny  przypis drewna w obu etapach wyniósł nie więcej niż 90 proc. możliwej do złożenia oferty zakupu w etapie I procedury.
  • W procedurze uzupełniającej przedsiębiorca będzie mógł złożyć oferty zakupu drewna maksymalnie do wysokości liczonej jako różnica pomiędzy wartością 90 proc. maksymalnej wielkością zakupu na I etap sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2015 r. a ilością przypisanego drewna w obydwu etapach tej procedury.
  • Przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali zawarcie umów dwuletnich w procedurze sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2015 r. (umowy 2015-2016), wezmą udział w sprzedaży uzupełniającej na zasadach określonych w pkt. 2 i 3, z zastrzeżeniem, że ilość drewna jako zostanie przypisana w ramach procedury dotyczyć będzie tylko sprzedaży realizowanej w 2015 r. (umowy dwuletnie z procedury uzupełniającej nie będą spisywane).

Dodatkowe konsultacje w sprawie uzupełniającej procedury sprzedaży były przeprowadzone z przedstawicielami Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Związku Producentów i Eksporterów Palet Drewnianych w Polsce przy udziale Piotra Otawskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.Tagi:
źródło: