| Autor: redakcja11

Zmiany w Prawie łowieckim coraz bliżej

W dniu 7 czerwca 2016 r. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wspólnym posiedzeniu z Komisją Ochrony Środowiska przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Komisje przyjęły drobne poprawki zgłoszone przez biuro prawne, w związku z czym po przyjęciu przez Senat na posiedzeniu plenarnym projekt trafi ponownie pod obrady Sejmu.

Zmiany w Prawie łowieckim coraz bliżej

Celem nowelizacji jest wprowadzenie przejrzystych zasad dotyczących odpowiedzialności za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania.
 

Ustawa wprowadza regułę, zgodnie z którą Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym wyrządzone przez te zwierzęta w przypadku objęcia ich całoroczną ochroną.
 

Zostanie utworzony Łowiecki Fundusz Odszkodowawczy współfinansowany ze składek kół łowieckich oraz budżetu państwa. Szkody spowodowane przez zwierzynę rolnicy będą mogli zgłaszać do wojewody bezpośrednio lub poprzez gminę, straty będą szacować przedstawiciele wojewody. Wprowadzono możliwość powołania rzeczoznawcy z listy prowadzonej przez izby rolnicze, aby rozstrzygać sporne sprawy bez udziału sądu.
 

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.Tagi:
źródło: