| Autor: redakcja3

Posiedzenie gorzowskiej rady powiatowej

Obrady Gorzowskiej Rady Powiatowej LIR odbyły się 20 kwietnia 2012r. w sali narad Starostwa Powiatowego. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Elżbieta Kwaśniewicz - dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Marian Dąbrowski- zastępca dyrektora Oddziału Terenowego ARR, Józef Jagódka - Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wojciech Malich - kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, Stanisław Bąkowski - przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Krzysztof Cisek - przedstawiciel Starostwa. Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Czesław Hładki.

Posiedzenie gorzowskiej rady powiatowej
Elżbieta Kwaśniewicz  poinformowała o pomocy i formach wsparcia dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania oraz o procedurach związanych z oszacowaniem szkód, co jest warunkiem uzyskania wsparcia. Agencja będzie wypłacać 100 zł za każdy hektar uprawy zbóż, rzepaku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych plantacji nasiennych wymagających ponownego obsiania. Jest to tzw. pomoc de minimis. Druki wniosków i wymaganych oświadczeń będą opracowane do końca kwietnia, a wnioski należy składać do biur powiatowych ARiMR do 1 czerwca br. W przypadku tej pomocy nie ma warunku ubezpieczenia 50 % upraw i progu 30 % szkód w całym gospodarstwie rolnym.

Poinformowała również o zakończonej kampanii wypłacania dopłat bezpośrednich za 2011r. Pozostało jeszcze ok. 3 % rolników do obsłużenia.

Marian Dąbrowski omówił rynek mleka w województwie lubuskim oraz system kwotowania produkcji mleka. Agencja już nie wykupuje kwot mlecznych. Kwoty mogą sprzedawać między sobą dostawcy. Zapewniał, że nie zakłada się do 2015r. zniesienia kwot mlecznych. Przypomniał o możliwości składania wniosków o dopłatę do materiału siewnego. Agencja wypłaca również za materiał siewny ozimy jeżeli rolnik poniósł szkodę w związku z wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania. Warunkiem jest udokumentowanie poniesionych strat.

Stanisław Bąkowski omówił formy ochrony przyrody oraz zapoznał z zasadami „funkcjonowania” obszarów Natura 2000. Na tych obszarach nie jest chroniony teren tylko ustalany jest konkretny przedmiot ochrony. Nie ma tu zakazów, przeprowadzana jest jedynie ocena oddziaływania na środowisko. Zapoznał z zasadami i procedurami tworzenia planów ochrony oraz planów zadań ochronnych, gdzie w tym celu powołuje się Zespoły Lokalnej Współpracy.

Józef Jagódka poinformował o nieprawidłowościach związanych z prowadzeniem dokumentów w ramach identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. Zapoznał z wymaganiami weterynaryjnymi przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny oraz wymaganiami przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Wojciech Malich zwrócił się z apelem aby przekazywać rolnikom, by zgłaszali do urzędów gmin wystąpienie szkód w swych gospodarstwach, aby na tej podstawie wójt, burmistrz mógł wystąpić do wojewody o powołanie komisji, by inni rolnicy mogli mieć oszacowane szkody i ewentualnie skorzystać z zaproponowanych form pomocy. 

 E.R.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!