| Autor: redakcja3

Wzmacniać aktywność małych gmin

W dniu 29 maja br. Lubuska Izba Rolnicza podpisała z gminą wiejską Świdnica porozumienie o współpracy w zakresie inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich. W imieniu LIR porozumienie podpisał Władysław Piasecki oraz wójt Świdnicy Adam Jaskulski.

Wzmacniać aktywność małych gmin

Gmina Świdnica w okresie ostatnich lat wdrażała ciekawe inicjatywy z zakresu wsparcia rodzin wiejskich oferując im tzw. „wędkę”, przekazując zwierzęta hodowlane do dalszego chowu (kurczęta, kozy) w celu aktywizacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. W planach gminy jest kolejny projekt – pilotaż związany z chowem królików. Izba wesprze przedsięwzięcie doradztwem w tym zakresie, obejmując szkoleniem z zakresu chowu i utrzymania królików wybranych przez gminę uczestników. W przypadku powodzenia programu postaramy się przenieść doświadczenia na inne regiony. Zaplanowano również inne ciekawe inicjatywy uaktywniające, m.in. z EFS z działania 9.5 na inicjatywy oddolne.
 

Porozumienie zawarto ponadto w celu wymiany doświadczeń i działań zmierzających do kształtowania i pełnego wykorzystania warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób z terenów wiejskich.
 

Cele porozumienia będą realizowane poprzez  spotkania branżowe, koordynację komplementarnych programów oraz projektów i grantów unijnych, wymianę informacji i doradztwo, publikowanie rezultatów współpracy w tej dziedzinie, promocję działań i efektów zrealizowanych w projektach doradczo-szkoleniowych. Partnerom zależy na pobudzeniu aktywności wśród mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie przedsiębiorczości, zaangażowania w inicjatywy lokalne i obywatelskie, zmniejszaniu skutków wykluczenia społecznego i działaniach wyrabiających samodzielność socjalną.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!