| Autor: redakcja1

Mniejsza produkcja mięsa drobiowego

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w listopadzie 2018 r. 253 tys. t mięsa drobiowego, czyli o 3,5% mniej niż przed miesiącem, ale o 5,9% więcej niż przed rokiem.

Mniejsza produkcja mięsa drobiowego
W sumie w okresie jedenastu miesięcy 2018 r., przemysłowa produkcja mięsa drobiowego wyniosła 2487 tys. t i była tylko o 25 tys. t - o 1% większa niż w porównywalnym okresie 2017 r. Dynamika przyrostu eksportu uległa tymczasem znacznemu przyspieszeniu.
 
W obrębie dziesięciu miesięcy 2018 r. sprzedano za granicę o 156,5 tys. t - 16,9% więcej mięsa drobiowego niż w tym samym okresie przed rokiem. Było to głównie wynikiem luki podażowej na rynku unijnym, jaka powstała po zakazie importu drobiu z Brazylii.
 
Eksport stanowił aż 48,5% przemysłowej produkcji mięsa drobiowego wytwarzanej w dużych zakładach. W takim samym okresie 2017 r. udział wysyłki w produkcji wynosił 41,7%. Sytuacja taka, mimo zwyżki przywozu o 19,2 tys. t - 41,9%, powodowała presję popytową na rynku krajowym. Przełożyło się to na wzrost cen detalicznych drobiu.
 
W październiku 2018 r., w dalszym ciągu utrzymała się silna dynamika eksportu drobiu z Polski. Sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 12,8% w skali miesiąca i o 11,5% w relacji roku. Tymczasem, zakup mięsa drobiowego zmalał o 12,8% w ujęciu do września, jednak o 6,8% przewyższał poziom zeszłoroczny.


Tagi:
źródło: