Czy Polsce zagraża spadek żyzności gleb?

Minister Marek Sawicki wziął dziś udział w seminarium dotyczącym problematyki żyzności gleb, zorganizowanym już po raz drugi w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi.

Czy Polsce zagraża spadek żyzności gleb?

Dyrektor Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach Wiesław Oleszek witając wszystkich zebranych wyraził swoje zadowolenie z dużego zainteresowania spotkaniem.


Zwracając się do uczestników minister Sawicki powiedział: „Temat, który poruszamy jest trudny, ale zarazem bardzo ważny. Z pewnością gleba i jej żyzność jest tym czynnikiem produkcji, który ma w dużym stopniu charakter odnawialny. Jednak to w jakim stopniu odnawialny zależy od tych, którzy tego czynnika używają.


Chciałbym, abyśmy zastanowili się nad tym, co można zrobić w sprawie zachowania żyzności gleb w Polsce i Europie, czy rzeczywiście zagraża nam jej spadek oraz jak poprzez podnoszenie próchniczności przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Mam nadzieję, że uda nam się pokazać jak żyzność poprawiać, a nie tylko wykorzystywać. Chcę, aby dzisiejsze spotkanie naukowców i praktyków było także okazją do dyskusji na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, w odniesieniu do gleby jako czynnika produkcji, rozumianego szerzej, niż tylko w kategoriach ekonomicznych.”


W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska rolniczego, a także środowisk naukowych oraz urzędów i agencji działających w sektorze rolno-żywnościowym.


Podczas pierwszego spotkania, zorganizowanego w grudniu ubiegłego roku, prezentowane były fakty, przyczyny i skutki dotyczące spadku żyzności gleb, natomiast dzisiejsze spotkanie było praktycznym ujęciem problemu oraz próbą znalezienia sposobów na łagodzenie skutków związanych ze spadkiem żyzności.


Źródło: http://www.minrol.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!