gleba i strony powiązane

 • 2019-07-31

  Już 1 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie wapna nawozowego

  Przepisy i regulacje

  Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że Program ze względu na swoją specyfikę i innowacyjny charakter, podczas opracowywania wymagał pogłębionej analizy i dodatkowych konsultacji międzyresortowych.

 • 2019-07-04

  Wapnowanie gleb

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  W Ministerstwie Środowiska odbyła się wspólna konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wraz z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem, podczas której omawiano uruchomienie programu priorytetowego na lata 2019 – 2023 pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

 • 2019-06-12

  Program wapnowania gleb coraz bliżej

  Przepisy i regulacje

  Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie opublikowała komunikat dotyczący priorytetowego programu pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

 • 2019-04-26

  Czy mamy już suszę w rolnictwie?

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Z badań przeprowadzonych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wynika, że uprawy ozime przezimowały dobrze. Natomiast szczególnie niesprzyjające warunki pogodowe odnotowano w kwietniu br. z uwagi na bardzo niskie opady na bardzo dużej powierzchni Polski. IUNG na bieżąco monitoruje sytuację pod katem wystąpienia suszy.

 • 2019-03-12

  Stanowisko Ministra Środowiska w sprawie wapnowania gleb

  Z kraju

  Resort środowiska poinformował, że otrzymuje informacje dotyczące degradacji gleb oraz nakładów niezbędnych do zachowania ich odpowiedniego stanu.

 • 2019-03-05

  Uwagi do klimatycznego bilansu wodnego

  Produkcja roślinna

  Zarząd KRIR wniósł, aby wartości klimatycznego bilansu wodnego bezwzględnie obejmowały także uprawy kukurydzy na ziarno i na kiszonkę na glebach najniższej kategorii, jak również określały wartości dla trwałych użytków zielonych lub przynajmniej objęcie monitoringiem uprawy trwa na gruntach ornych.

 • 2018-11-22

  Resort rolnictwa za dofinansowaniem wapnowania gleb

  Przepisy i regulacje

  Wapnowanie jest zabiegiem, który służy również ochronie środowiska, zaś produkcja rolna powinna być prowadzona na glebach o uregulowanym odczynie i odpowiedniej zawartości makro- i mikroelementów.

 • 2018-03-13

  Leśnicy ruszają na pomoc pszczołom

  Leśnictwo

  Kolejne nadleśnictwo, tym razem Nadleśnictwo Złotów (RDLP Piła), będzie zaangażowane w projekt „Pszczoły wracają do lasu” realizowany przez Lasy Państwowe.

 • 2018-01-08

  Jakość gleb w powiecie wrzesińskim

  Z regionu

  Głównym celem produkcji roślinnej jest uzyskanie odpowiedniego plonu wysokiej jakości. Produkcja rolnicza zależy od czynników antropogenicznych, takich jak poziom nawożenia, ochrona roślin czy płodozmian, ale przede wszystkim zależna jest od zasobów naturalnych. Gleba – jej właściwości i jakość – jest kluczowym czynnikiem naturalnym decydującym o produkcji rolniczej.

 • 2017-12-15

  Czynniki warunkujące plony uzyskiwane z trwałych użytków zielonych

  Produkcja roślinna

  Właściwości plonotwórcze łąk i pastwisk zależą od ich zasobności w składniki pokarmowe, uwilgotnienia i składu botanicznego runi.

 • 2017-12-12

  Warto wapnować glebę

  Rolnictwo ekologiczne

  Gleby kwaśne i bardzo kwaśne posiadają słaby potencjał plonowania. Rośliny uprawiane na takich gruntach mają ograniczony wzrost i rozwój, gdyż istnieje gorsza przyswajalność składników pokarmowych, a to stwarza większe prawdopodobieństwo narażenia roślin na choroby i agresję szkodników, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia plonowania niekiedy o kilkadziesiąt procent.

 • 2017-12-07

  Niekorzystne warunki zbioru płodów rolnych

  Produkcja roślinna

  Nadmierne opady deszczu w 2017 roku utrudniają zbiór płodów rolnych w gminie Ostroróg w powiecie szamotulskim. Najstarsi producenci rolni nie pamiętają tak trudnych prac polowych, zaczynając od siewu, aż po zbiór.

 • 2017-12-06

  O wapnowaniu trwałych użytków zielonych raz jeszcze

  Rolnictwo ekologiczne

  Wielu rolników zapomina lub pomija ten element agrotechniki w uprawie i nawożeniu użytków zielonych w swoim gospodarstwie i marginalizuje zagadnienie. Użytki zielone na glebach kwaśnych słabo plonują, gdyż z runi wypierane są szlachetne gatunki traw i rośliny motylkowate. Natomiast, uzyskana pasza ma mniejszą wartość pokarmową.

 • 2017-12-01

  Jak podnieść lub przynajmniej utrzymać produktywność gleby?

  Rolnictwo ekologiczne

  Gleby eksploatowane rolniczo ulegają sukcesywnej degradacji. Zaprezentowano powyżej wskaźniki mówiące o degradacji bądź reprodukcji materii organicznej. Mało kto z tego korzysta a wiedza o glebie to dążenie do gospodarowania na wysokim poziomie.

 • 2017-11-21

  O rolnictwie ekologicznym na COP23

  Rolnictwo ekologiczne

  Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podczas szczytu klimatycznego ONZ COP23 w Bonn, wziął udział w dyskusji dotyczącej ekologicznego rolnictwa i jego powiązań ze zmianami klimatu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Węgry, przy udziale Francji, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Międzynarodowego Instytutu Badawczego Polityki Żywnościowej.