Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 (SZRWRiR) została przyjęta przez Radę Ministrów w kwietniu 2012 r. Stanowi ona element systemu zintegrowanych strategii rozwoju.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

Głównym zadaniem tego dokumentu było kompleksowe ukierunkowanie wsparcia obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa ze środków krajowych i wspólnotowych, poprzez działania znajdujące się w gestii nie tylko MRiRW, ale także innych resortów (w tym działania w ramach polityki spójności).

W Strategii zawarta została diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa. Sformułowano również wizję tych obszarów w 2020 r. Jako cel ogólny wskazano poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów dla zrównoważonego rozwoju kraju. Określono pięć celów szczegółowych, koncentrujących się na:

 
- jakości kapitału ludzkiego, zatrudnieniu i przedsiębiorczości,
- poprawie warunków życia i dostępności przestrzennej,
- bezpieczeństwie żywnościowym,
- wzroście produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego oraz
- ochronie środowiska.

 
Zgodnie z postanowieniami SZRWRiR proces monitorowania i oceny bieżącej Strategii odbywa się w przedziale czasowym 2012-2020.
 
Sprawozdanie z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020”w latach 2012-2013
 
Pod koniec 2014 r. MRiRW opracowało Sprawozdanie z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020”w latach 2012-2013, na podstawie własnych analiz, a także informacji przekazanych przez inne resorty zaangażowane w realizację celów. Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju 4 marca 2015 r.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!