Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa

Utworzenie takiego Funduszu zapowiedzieli w Łysomicach minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz dyrektor generalny KOWR Piotr Serafin.

Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa
- Chcemy, aby polskie rolnictwo liczyło się na świecie. Innowacyjność ma pomóc wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa. Utworzenie Funduszu bardzo dobrze pokazuje jaka jest rola Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - zwrócił uwagę szef resortu rolnictwa.
 
- Ten fundusz, który tworzymy będzie narzędziem do wspierania powiązań nauki rolniczej z przetwórstwem, z gospodarstwami zarówno w zakresie nowych technologii, techniki ale także w zakresie wyeksponowania żywności wysokiej jakości, która może być wyróżnikiem naszej żywności na rynkach, naszym znakiem rozpoznawczym - podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.
 
- Przygotowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Innowacji i Rozwoju Rolnictwa ma służyć przede wszystkim rolnikom, branży rolno-spożywczej i światu nauki - poinformował dyrektor generalny KOWR Piotr Serafin, zwracając jednocześnie uwagę, że to kolejna inicjatywa kierowanej przez niego instytucji po programie pożyczek.
 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował projekt przepisów tworzących  Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa, którego celem jest wsparcie sektora rolno-spożywczego poprzez finansowanie działań innowacyjnych i rozwojowych w rolnictwie. Przychody Funduszu mają stanowić środki finansowe pochodzące z wpływów ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Uzupełnieniem finansowania Funduszu byłyby dotacje z budżetu państwa.
 
Wsparcie ze środków Funduszu będzie przyznawane przez Krajowy Ośrodek na podstawie pisemnej umowy w formie refundacji, części lub całości kosztów kwalifikowanych projektów. Zawarcie umów poprzedzało będzie ogłoszenie przez KOWR otwartych konkursów na wybór projektów. Projekty będą musiały spełniać wymagania określone w programach opracowanych przez KOWR i zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Fundusz. Należy wyjaśnić, że Komitet Monitorujący Funduszy to grono kilkunastu osób powołanych przez ministra rolnictwa spośród ekspertów z różnych dziedzin i specjalności.
 
Minister rolnictwa i rozwoju wsi zwrócił uwagę, że wykorzystywane są różne możliwości, aby dynamizować eksport polskiej żywności. Prowadzone są m.in. konkursy na radców rolnych, którzy będą wysyłani do naszych placówek dyplomatycznych.
 
- Również przebywając z Prezydentem RP Andrzejem Dudą w Rzymie przeprowadziłem rozmowy z dyrektorem generalnym FAO Jose Graziano da Silvą oraz z dyrektorem wykonawczym Światowego Programu Żywnościowego Davidem Beasleyem, aby w ramach zakupów żywności, przekazywanych głodującym na świecie,  dokonywanych przez WFP,  brać pod uwagę także żywność z Polski – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.
 
Odpowiadając na pytania dziennikarzy szef resortu rolnictwa poinformował także o postępach w zwalczaniu wirusa ASF. Zwrócił uwagę, że walka z tą chorobą, to złożony i skomplikowany proces. Jednak podejmowane działania przynoszą skutek i w Polsce ASF powoli ustępuje.
 
- Zgłosiłem do Brukseli wniosek o zwolnienie z rygoru zapowietrzenia około 60 gmin, w których od dłuższego czasu nie odnotowano nowych przypadków wystąpienia ASF. Choroba niestety rozwija się w wielu krajach. My zgłaszamy do Brukseli, że w Polsce na znacznym obszarze udało się ją zwalczyć - poinformował minister Ardanowski.
 
- Utrzymywane jest tempo wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i w ciągu dwóch pierwszych dni na konta 150 tysięcy rolników trafiło 352 mln złotych – powiedział szef resortu rolnictwa.
 
Minister zwrócił uwagę, że tak dobre tempo przekazywania zaliczek wynika z bardzo dobrego przygotowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do tak dużej operacji.
 
-  Ponad 212,5 tysiąca rolników złożyło wnioski o pomoc suszową. Ponad 420 mln złotych z tytułu pomocy suszowej przelano na konta rolników - dodał minister Jan Krzysztof Ardanowski.
 


Tagi:
źródło: