III etap konsultacji PROW 2014–2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło publiczne konsultacje w sprawie II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w którym uwzględniono część uwag zgłoszonych w trakcie dotychczasowych konsultacji oraz w ramach ex-ante.

III etap konsultacji PROW 2014–2020

Projekt uzupełniono także w części diagnostyczno – strategicznej. Zmodyfikowano i doprecyzowano opisy poszczególnych działań. Dodano także rozdziały dotyczące kwestii budżetowych oraz monitorowania i oceny.

Resort rolnictwa zaprasza do przekazywania uwag do projektu PROW 2014 – 2020 w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 roku. MRiRW prosi o przekazywanie uwag wyłącznie FORMULARZU elektronicznym.


Po zakończeniu rozpoczynającego się dziś etapu konsultacji projekt PROW 2014–2020 zostanie przedłożony do akceptacji Rady Ministrów, a następnie przekazany do uzgodnień z Komisją Europejską.

Dokument został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i projektów aktów wykonawczych KE.

Prace związane z przygotowaniem projektu PROW rozpoczęły się w 2012 r. W kwietniu 2013 r. rozpoczęto proces szerokich konsultacji publicznych obejmujący „Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” oraz I projekt PROW 2014 – 2020.

Pobierz II Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020)Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!