Instrument RLKS w ramach Priorytetu 4 EFMR

W dniu 21 maja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Spotkanie otworzył sekretarz stanu Kazimierz Plocke.

Instrument RLKS w ramach Priorytetu 4 EFMR
Konferencja zorganizowana została w ramach Priorytetu 4 Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014 -2020.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackich, Samorządów Województwa, Farnet Support Unit oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Głównym celem spotkania było przedstawienie wypracowanych założeń dotyczących Instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, który wywodzi się ze stosowanego obecnie podejścia Leader w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz osi priorytetowej 4 w zakresie Europejskiego Funduszu Rybackiego. Nową cechą tego instrumentu jest rozszerzenie jego zastosowania na politykę spójności UE.

W drugim dniu spotkania, przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackich wzięli udział w szkoleniu poświęconym opracowywaniu Lokalnych Strategii Rozwoju na nowy okres programowania.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!