Już można wnioskować o wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolnych

Dziś rozpoczął się nabór wniosków na tworzenie zadrzewień śródpolnych w ramach PROW 2014–2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w formie papierowej lub elektronicznej do 1 sierpnia br.

Już można wnioskować o wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolnych
Zasady przyznawania wsparcia
 
Pomoc na zakładanie zadrzewień śródpolnych odbywa się na następujących zasadach:
  • Wsparcie jest przyznawane rolnikom oraz jednostkom samorządu terytorialnego na zakładanie zadrzewień o powierzchni 0,1–0,5 ha i szerokości nie większej niż 20 m.
  • Zadrzewienia takie są możliwe do wprowadzenia na gruntach ornych.
  • W składzie gatunkowym nasadzeń są preferowane gatunki liściaste (co najmniej 90 proc. udziału).
  • Pomoc na założenie zadrzewienia, w zależności od nachylenia terenu, wynosi od 10 892 do 13 664 zł/ha.
  • Dodatkowo jest przyznawane wsparcie na ochronę drzew i krzewów przed zniszczeniami od zwierzyny.
  • Zadrzewienia założone w ramach PROW 2014–2020 będą uprawnione do płatności bezpośrednich.
Znaczenie zadrzewień śródpolnych
 
Dzięki wsparciu z PROW 2014–2020 nowe zadrzewienia śródpolne będą stanowić element krajobrazu istotny dla zachowania bioróżnorodności obszarów rolnych, miejsce bytowania wielu organizmów i bazę pokarmową m.in. dla ptaków i owadów zapylających, wspomagając tym samym utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach rolniczych.

Zadrzewienia będą odgrywać ważną rolę dla produkcji rolnej poprzez m.in. zwiększanie retencji krajobrazowej, poprawę jakości wód, ograniczenie skutków suszy oraz zapobieganie erozji glebowej.


Tagi:
źródło: