Kolejne posiedzenie Grupy Zadaniowej ws. grypy ptaków

Aktualna sytuacja związana z występowaniem grypy ptaków była omawiana podczas posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 u dzikich ptaków na terytorium Polski.

Kolejne posiedzenie Grupy Zadaniowej ws. grypy ptaków
Posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem ministra Krzysztofa Jurgiela, któremu towarzyszyli podsekretarze stanu Ewa Lech i Rafał Romanowski.
 
Minister zaapelował o bezwarunkowe przestrzeganie zasad bioasekuracji. Środki prewencyjne powinny obejmować utrzymywanie ptaków w zamknięciu (uniemożliwienie kontaktu z ptakami dzikimi). Wirus może być też łatwo przeniesiony na odzieży, sprzęcie, za pośrednictwem paszy, a także przez psy, koty, gryzonie.
 
Analizowana była sytuacja w poszczególnych regionach kraju. Informacje terenowe wskazują na zróżnicowaną, jednak na ogół wysoką zachorowalność i śmiertelność u drobiu.
 
Uczestniczący w posiedzeniu dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii- Państwowego Instytutu Badawczego prof. Krzysztof Niemczuk przedstawił prezentację dotyczącą analizy przyczyn występowania grypy ptaków w Polsce i w państwach UE.
 
Aktualnie 23 państwa europejskie zgłosiły obecność wirusa HPAI podtypu H5N8 u dzikich ptaków, a są to: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Węgry.
 
W 19 krajach potwierdzono obecność wirusa HPAI/H5N8 u drobiu, a są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Macedonia, Niemcy, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania. Ogółem, w Europie zdiagnozowano ponad 500 ognisk tej choroby (w tym na Węgrzech ponad 220, a we Francji ponad 120).
 
W Polsce, od momentu wykrycia pierwszych przypadków H5N8 (listopad 2016 r.), zdiagnozowano 43 ogniska HPAI H5N8 u drobiu oraz wystąpienia zakażeń tym wirusem u ptaków dzikich w 40 lokalizacjach. W dwóch miejscach (województwo dolnośląskie) stwierdzono u łabędzi niemych zakażenie wirusem HPAI podtypu H5N5.
 
Podsekretarz stanu Ewa Lech zaapelowała o bardzo staranne egzekwowanie zasad bioasekuracji i bezwzględne stosowanie przepisów prawnych przez służby weterynaryjne.
Podkreśliła, że bioasekuracja to podstawowy warunek niezbędny do zabezpieczenia drobiu przed wirusem.
 
Podsekretarz stanu Rafał Romanowski zalecił cotygodniowe składanie raportów przez wojewódzkich lekarzy weterynarii w zakresie przeprowadzanych kontroli i oceny sytuacji epizootycznej.
 
Podejmowane działania wynikają z bezprecedensowego nasilenia występowania grypy ptaków nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.
 
Ustalono, że powołany zostanie zespół ds. opracowania propozycji bioasekuracji dla drobiu wodnego. W skład tego zespołu wejdą przedstawiciele hodowców takiego drobiu, inspekcji weterynaryjnej i resortu rolnictwa.


Tagi:
źródło: