Konferencja dla nauczycieli

Podsekretarz stanu Marian Zalewski spotkał się z uczestnikami konferencji dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Doskonalenie i wspomaganie pracy szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Realizacja promocji PROW 2007-2013”.

Konferencja dla nauczycieli


Konferencja odbywała się w dniach 24-25 marca 2011 w Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu. Uczestniczyło w niej 45 dyrektorów szkół resortowych, a także Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.


Podsekretarz Stanu Marian Zalewski przedstawił informację na temat stanu wdrażania działań w ramach PROW 2007-2013 oraz stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku.


Minister podkreślił rolę edukacji rolniczej oraz zwrócił uwagę na to, jak ważnym jest zachowanie tradycji kulturowych, mentalnych oraz tożsamości na terenach wiejskich przy jednocześnie nowoczesnym podejściu do zmian, jakie zachodzą na polskiej wsi.


Natomiast przedstawicielka Agencji Rynku Rolnego przedstawiła informację na temat współpracy szkół z Centralą ARR oraz oddziałami terenowymi Agencji rozmieszczonymi na terenie całego kraju m.in. na rzecz rozpowszechniania informacji na temat PROW 2007-2013, współpracy w zakresie popularyzacji wiedzy z zakresu rolnictwa, Wspólnej Polityki Rolnej oraz podniesienia jakości kształcenia uczniów, a także popularyzacji wśród uczniów wiedzy i techniki rolniczej, w tym doskonalenia i upowszechniania informacji o możliwościach wspierania promocji produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych a także zasad prawidłowego żywienia.


Uczestnicy konferencji zapoznali się z dobrymi praktykami w realizacji i promocji PROW 2007-2013, które przedstawił dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego Henryk Skórnicki, a także zwiedzili również gospodarstwo ekologiczne w Chwałowicach prowadzone przez Centrum.


Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!