Kontynuacja rozmów z przedstawicielami lekarzy weterynarii

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki oraz podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk kontynuowali dziś rozmowy.

 

Omówione zostały postulaty zawarte w uchwale nr 28/2010/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii.

 

Ponadto przedstawiciele lekarzy weterynarii zostali poinformowani, że niezależnie od złożonych w dniu 23 grudnia 2010 r. deklaracji, w przygotowywanym projekcie rozporządzenia zmieniającym rozporządzenie w sprawie „wynagrodzeń dla lekarzy weterynarii” zostaną zaproponowane, zwiększone o wskaźnik inflacji za lata 2004-2009, wynagrodzenia za czynności wymienione w poz. 14, 15, 17 i 18 załącznika do obowiązującego rozporządzenia.

 

Dodatkowo wynagrodzenia za wykonywanie badań monitoringowych zostaną zwiększone o wskaźnik inflacji za lata 2006-2009.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponując korzystne rozwiązania dla lekarzy weterynarii oczekuje jednocześnie na ostateczną decyzję Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie omawianej uchwały i spowodowanie odstąpienia od jej realizacji.

 

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!