- Kto inny zawinił, kogo innego powiesili - MRiRW ws. przegranych 35 mln euro

To znane powiedzenie zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi idealnie pasuje do niektórych komentarzy po wyroku Sadu Unii Europejskiej, który podtrzymał karę dla Polski za nieprawidłowości przy wypłacaniu rent strukturalnych.

- Kto inny zawinił, kogo innego powiesili - MRiRW ws. przegranych 35 mln euro

Brak wiedzy, rzetelności, albo co gorsza celowe działanie sprawia, że odpowiedzialnością obarcza się ministra Marka Sawickiego. Jak podkreśla jednak resort rolnictwa, fakty jednak mówią co innego.
 

- Wyrok z 25 lutego br. dotyczy rent strukturalnych przyznanych na podstawie przepisów, które zostały opracowane i weszły w życie przed objęciem funkcji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Marka Sawickiego.

PROW 2004-2006 – nabór wniosków na działanie „Renty strukturalne” – 02.08.2004 r. – 31.07.2006 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 30 kwietnia 2004 r. Wówczas ministrem był Wojciech Olejniczak z SLD.

PROW 2007-2013 – nabór wniosków na działanie „Renty strukturalne” – 25.06.2007 r. – 20.08.2007 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 19 czerwca 2007 r. Wówczas ministrem był Andrzej Lepper z Samoobrony.

Kontrola Komisji Europejskiej w sprawie wydatków na działanie „Renty strukturalne” została przeprowadzone w terminie 15-19 grudnia 2008 roku i dotyczyła rent strukturalnych przyznanych na podstawie PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013.

Po tej kontroli to właśnie minister Marek Sawicki podjął decyzję o nieprzeprowadzaniu naboru wniosków o przyznanie renty strukturalnej w 2009 roku. Kolejny nabór został przeprowadzony w 2010 roku, po zmianie PROW 2007-2013 oraz wejściu w życie znowelizowanych przepisów krajowych.

Renty strukturalne przyznawane były na 10 lat. Oznacza to, że renty, których dotyczyła kontrola KE wypłacane będą do 2018 roku. Dlatego też wyrok Sądu Unii Europejskiej z 25 lutego br., aczkolwiek obejmuje lata budżetowe 2007-2010, to dotyczy rent strukturalnych przyznanych przed rokiem 2008, a zatem przed objęciem urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Marka Sawickiego.Tagi:
źródło: