Lokalne Strategie Rozwoju

W miniony piątek, 12 dnia lutego br. podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w spotkaniu z członkami komisji ds. wyboru LSR, utworzonymi we wszystkich województwach w ramach trwającego obecnie konkursu na wybór LSR.

Lokalne Strategie Rozwoju

Na terenie całego kraju wyłonione zostaną strategie ukierunkowane na rozwój terytorialny i wzmocnienie lokalnych społeczności, a realizujące je lokalne grupy działania otrzymają dofinansowanie na wdrażanie w perspektywie finansowej obejmującej lata 2014-2020.

W trakcie spotkania omówiono szczegółowo harmonogram wyboru, a przedstawiciele poszczególnych komisji zaprezentowali aktualny stan przygotowań do oceny strategii w ich województwach. Jednocześnie, korzystając z obecności reprezentantów wszystkich komisji, strony wymieniły się doświadczeniami i przykładami wypracowanych przez siebie rozwiązań regulaminowych, które pomogą zwiększyć skuteczność i zapewnią sprawny wybór strategii w każdym regionie.

Podczas spotkania przedstawiciele MRiRW przedstawili szacunkowe dane dotyczące wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR, a także udzielili odpowiedzi na zgłaszane przez uczestników wątpliwości związane z procesem weryfikacji wniosków złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.Tagi:
źródło: