Minister Kalemba na rozmowach w Budapeszcie

W ramach oficjalnej wizyty premiera Donalda Tuska w Budapeszcie, towarzyszący premierowi, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba spotkał się w dniu wczorajszym, 29 stycznia br., z ministrem rozwoju wsi Węgier Sandorem Fazekasem.

Minister Kalemba na rozmowach w Budapeszcie

Podczas bardzo dobrej, życzliwej i bezpośredniej wymiany poglądów, ministrowie omówili m.in. kwestie wdrażania wspólnej polityki rolnej po 2013 r. oraz zagadnienia dotyczące rolnictwa wolnego od GMO. Znaczna część rozmowy dotyczyła promocji artykułów rolno-żywnościowych w kontekście nowych propozycji Komisji Europejskiej w tym zakresie. W tej kwestii ministrowie zgodzili się, że należy utrzymać obecną rolę państw członkowskich w realizacji programów na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.

Minister Stanisław Kalemba podniósł kwestie regulacji rynku tytoniu po 2014 r. w ramach nowej WPR. Gospodarz spotkania podzielił obawy, że rynek ten bez wsparcia będzie miał trudności w utrzymaniu produkcji i zatrudnienia na obszarach wiejskich. Rozmówcy zgodzili się, że Węgry i Polska powinny prezentować w tym zakresie wspólne stanowisko na forum UE.


W zakresie GMO ministrowie również prezentowali zbieżne stanowiska. Podkreślono, że Polska jak i Węgry pozostają krajami wolnymi od GMO. Jednocześnie oczekują wznowienia prac na forum UE nad zmianą dyrektywy 2001/18 w zakresie przekazania państwom członkowskim uprawnień o zakazywaniu bądź częściowym ograniczaniu upraw roślin GMO na ich terytoriach.

Ministrowie podkreślili też potrzebę realizacji programów, które będą wspierać produkcję roślin białkowych na rzecz stopniowego odstępowania od białka pochodzącego z importowanej śruty sojowej.

Ministrowie zadeklarowali dalszą współpracę pomiędzy Polską i Węgrami w zakresie realizacji PROW 2014-2020. W ramach Europejskiej i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich kontynuowana będzie wymiana doświadczeń w obszarze wsparcia młodych rolników, Lokalnych Grup Działania oraz odnawialnych źródeł energii.

Ustalono, iż w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji należy poszukiwać wspólnych obszarów zainteresowań strony polskiej i węgierskiej, związanych z wdrożeniem innowacji w sektorze rolnym i spożywczym, aby uzyskać efekt synergii korzystny dla obu krajów.

Szef polskiego resortu rolnictwa zaprosił węgierskiego ministra na organizowaną w Polsce międzynarodową konferencję w Kielcach w ramach targów AGROTRAVEL, które odbędą się w dniach 11-13 kwietnia 2014 r.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!