Minister rolnictwa na Targach BELAGRO

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przebywał w dniach 7 – 8 czerwca br. z oficjalną wizytą w Mińsku. Szef polskiego resortu rolnictwa wziął udział m.in. w uroczystym otwarciu Międzynarodowych Targów Rolniczych BELAGRO.

Minister rolnictwa na Targach BELAGRO

Podczas wizyty minister Jurgiel odbył spotkania z wicepremierem Republiki Białorusi Michaiłem Rusym oraz ministrem rolnictwa i wyżywienia Leonidem Zajacem. W rozmowach uczestniczyli również główny lekarz weterynarii Włodzimierz Skorupski oraz ambasador RP w Republice Białorusi Konrad Pawlik.

W trakcie rozmów, które przebiegły w bardzo dobrej atmosferze, rozmówcy potwierdzili zainteresowanie pogłębianiem kontaktów między oboma krajami w obszarze rolnictwa. Wicepremier M.Rusyj zwrócił zwłaszcza uwagę na potencjał rozwoju wzajemnego handlu towarami rolno-spożywczymi i inwestycji. W tym kontekście dodał, że w 2015 r. Białoruś importowała z Polski towary mleczarskie o wartości ok. 20 mln euro, a według danych za 3 miesiące br. – za ok. 7 mln euro.

Podczas spotkania z białoruskim ministrem rolnictwa Leonidem Zajacem, minister K. Jurgiel nawiązał do rozmów przeprowadzonych 5 maja 2016 r. w Szanghaju w trakcie Międzynarodowych Targów Sial China, kiedy to ministrowie rozpoczęli dyskusję na temat ważnych dla obu krajów kwestii dotyczących współpracy w rolnictwie.

Dziękując za zaproszenie na Targi Belagro szef polskiego resortu rolnictwa zapewnił o gotowości strony polskiej do intensyfikacji kontaktów ze stroną białoruską oraz stwierdził, że niezbędne jest wspólne wspieranie działań na rzecz zwiększania wzajemnego handlu towarami rolno-spożywczymi. Minister Jurgiel wyraził nadzieję, że polska żywność, która już jest obecna na rynku białoruskim, zyska jeszcze większe grono zadowolonych konsumentów na m.in. dzięki realizowanemu na rynku białoruskimProgramowi Promocji Żywności Smaki Europy – Jakość i Tradycja.

Minister podkreślił, że Białoruś jest bardzo ważnym partnerem gospodarczym Polski i dodał, że konieczne jest wzmacnianie partnerskich relacji między naszymi krajami. Wyraził przekonanie, że pozytywnym krokiem we wzajemnych relacjach byłoby zniesienie przez Białoruś ograniczeń w imporcie niektórych zwierząt i towarów rolnych z Polski. Dodał, że polska służba weterynaryjna jest gotowa do kontynuacji rozmów ze służbą białoruską. Rozmówcy pozytywnie ocenili współpracę inspekcji weterynaryjnych obu krajów. Minister L. Zajac spodkreślił, że Białoruś jest gotowa znieść ograniczenia dotyczące wwozu z Polski przeżuwaczy i ich materiału genetycznego, a także wołowiny, o ile zostanie zmieniony status Polski w związku z ryzykiem rozprzestrzenienia BSE z „państwa o kontrolowanym ryzyku” na „państwo o znikomym ryzyku”. W przypadku wołowiny bez kości, strona białoruska potwierdziła, że możliwe będzie wcześniejsze otwarcie białoruskiego rynku – warunki mają zostać omówione przez polską i białoruską służbę weterynaryjną. W odniesieniu do regionalizacji w związku z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, strona białoruska stwierdziła, iż kwestia ta powinna zostać uzgodniona na szczeblu Unia Europejska – Eurazjatycka Unia Gospodarcza w formie wzajemnego porozumienia.

Minister L.Zajac zachęcił polskich przedsiębiorców do nawiązywania kontaktów z partnerami na Białorusi, zarówno w zakresie handlu jak i inwestycji.

Ministrowie uzgodnili organizację w połowie lipca br. polsko-białoruskiego spotkania roboczego na temat potencjalnych wspólnych projektów w rolnictwie, w szczególności dotyczących przetwórstwa rolno-spożywczego jako perspektywicznego obszaru współpracy.

Ponadto wspólnie uznali za niezbędną współpracę obu krajów w zakresie zwalczania wścieklizny zwierząt wolno żyjących na Białorusi, w strefie buforowej wzdłuż granicy z Polską. Strony mają podpisać dwustronną umowę międzynarodową dotyczącą tych kwestii. Ustalono, że w najbliższych tygodniach odbędą się kolejne konsultacje w celu uzgodnienia zapisów projektu tej umowy.

Na zakończenie spotkania minister K. Jurgiel zaprosił ministra L. Zajaca do udziału w Międzynarodowym Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, które odbędzie się w Jachrance w dniach 14-16 września 2016 r.Tagi:
źródło: