Nowe poddziałanie leśne PROW 2014-2020

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego z przedstawicielami instytucji zaangażowanych we wdrażanie działań leśnych PROW 2014-2020, w szczególności w zakresie nowego poddziałania leśnego: „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Nowe poddziałanie leśne PROW 2014-2020
W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
 
Wiceminister Zarudzki poinformował, że na przełomie kwietnia i maja 2019 r. uruchomione zostanie nowe poddziałanie leśne „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie w ramach tego poddziałania będzie obejmowało inwestycje przyczyniające się do przekształcenia niekorzystnej struktury drzewostanów na drzewostan zbliżony do naturalnego lub półnaturalnego i ma na celu wsparcie inwestycji w lasach prywatnych w wieku 11-60 lat, które nie przynoszą znaczących dochodów, a jednocześnie wymagają pewnych nakładów finansowych w celu utrzymania ich w dobrej kondycji.
 
Podczas spotkania wyjaśniono zasady określające szczegółowe warunki przyznania pomocy
w ramach nowego poddziałania leśnego PROW 2014-2020 oraz omówiono zmiany w zakresie przyznawania pomocy na zalesienie w roku 2019.

 
Na spotkaniu Ryszrad Zarudzki podkreślił dużą rolę wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie działań leśnych i zaprosił do dalszej współpracy.


Tagi:
źródło: