Nowe zasady sporządzania i przesyłania miesięcznych sprawozdań o udzielonej pomocy publiczne w rolnictwie lub rybołówstwie

Od początku 2017 roku obowiązują nowe zasady sporządzania i przesyłania miesięcznych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie i sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz rocznej informacji o nieudzielaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Nowe zasady sporządzania i przesyłania miesięcznych sprawozdań o udzielonej pomocy publiczne w rolnictwie lub rybołówstwie

Wzór sprawozdania określa załącznik  nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie  oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz.U. z 2017 r. poz. 120). Rozporządzenie dostępne na stronie ISAP: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000120

Sprawozdanie o udzielonej pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie za każdy miesiąc roku kalendarzowego  przesyła się w Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej (SRPP) − w terminie 30  dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym pomoc została udzielona.

Sprawozdanie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie za każdy miesiąc roku kalendarzowego przesyła się w systemie SRPP − w terminie 20  dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym pomoc została udzielona.

Roczną  informację o nieudzieleniu pomocy  de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przesyła się  na formularzu określonym w załączniku nr 2 ww. rozporządzenia  za dany  rok kalendarzowy w terminie do dnia 7 stycznia roku następnego. Nie przesyła się informacji miesięcznych.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!