O bieżących problemach w rolnictwie na spotkaniu ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej +3

W dniu 26 października br. w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej – Czech, Polski, Słowacji, Węgier oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.

O bieżących problemach w rolnictwie na spotkaniu ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej +3

- Dzięki zaangażowaniu wszystkich stron i ekspertów mogliśmy uzgodnić ważne dokumenty. To spotkanie pokazało, że jest nadzieja na przyszłość, że poszerzona Grupa Wyszehradzka będzie miała większy udział w podejmowanych na forum Unii Europejskiej decyzjach – podkreślił po zakończeniu rozmów minister Krzysztof Jurgiel.

Podczas dzisiejszego spotkania wymieniono opinie na temat śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych 2014-2020 w kontekście WPR i przyszłości tej polityki po 2020 roku. Odbyła się także wstępna dyskusja na temat propozycji uproszczeń WPR zawartych w rozporządzeniu "Omnibus".


Ministrowie wymienili także opinie na temat tzw. pakietu higienicznego. Minister Krzysztof Jurgiel przekazał informacje na temat sytuacji epizootycznej w Polsce w odniesieniu do ASF.

W trakcie rozmów poruszono ponadto zagadnienia związane z obrotem nieruchomościami rolnymi oraz wymieniono poglądy na temat mechanizmów rynkowych w zakresie rynku cukru i zbóż.

Na zakończenie obrad, w obecności dziennikarzy, ministrowie podpisali wspólną deklarację na rzecz silniejszego włączenia potencjału badawczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej (UE-13) w realizację projektów w ramach Programu Horyzont 2020 w obszarze rolnictwa, w tym biogospodarki.

Gośćmi ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela byli:

- minister rolnictwa i rozwoju wsi Republiki Słowackiej – Gabriela Matečná,
- minister rolnictwa Węgier – Sándor Fazekas,
- zastępca ministra rolnictwa i żywności Republiki Czeskiej – Jiří Šír,
- zastępca ministra rolnictwa i żywności Bułgarii – Vassil Groudev,
- sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa, leśnictwa i żywności Republiki Słowenii – Tanja Striša,
- sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Rumunii - Teodor Mihalcea.



Czytaj dalej na następnej stronie...



Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!