O PROW 2014-2020 na spotkaniu z Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych

Dnia 27 marca br. minister Marek Sawicki uczestniczył w posiedzeniu Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Zaprezentował m.in. priorytety Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Poinformował również o prowadzonych w dalszym ciągu ze związkami, organizacjami rolniczymi i izbami rolniczymi konsultacjach w ramach PROW 2014-2020.

O PROW 2014-2020 na spotkaniu z Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych
– Daliśmy sobie trochę czasu, aby jeszcze raz przedyskutować kierunki wsparcia i doprecyzować rozwiązania. Chcę, aby przyszły PROW był bardziej nakierowany na inwestycje i rozwój – powiedział minister i prosił o konstruktywną współpracę w tym zakresie.


Omawiając sytuację na rynku trzody chlewnej minister poinformował o decyzjach Komisji Europejskiej ustanawiających nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce.

– Rozporządzenie w tej sprawie będzie opublikowane i wejdzie w życie jeszcze w tym tygodniu – zapewnił szef resortu i zaapelował o to, aby rolnicy ze strefy objętej ograniczeniami, którzy chcą otrzymać unijne wsparcie sprzedali swoje świnie do piątku włącznie i zachowali faktury.

Nawiązując do sytuacji na tym rynku minister Sawicki poinformował, że resort rozpoczą już prace nad zasadami utworzenia w Polsce funduszu lub towarzystwa, zajmującego się kwestią ubezpieczeń od kryzysów rynkowych.

– Takie instytucje funkcjonują w innych unijnych krajach i wobec sytuacji podobnej do naszej tamci rolnicy mogą liczyć na wsparcie niezależne od budżetu UE. My też musimy to wspólnie zrobić – podkreślił szef resortu i dodał, że oczekuje w tej sprawie silnej, merytorycznej współpracy ze strony rolniczych organizacji.

Odnosząc się do ostatnich decyzji Komisji Europejskiej minister Sawicki poinformował o zmianach w zakresie wspólnotowej polityki promocji.

– Nie będzie już możliwości angażowania środków z budżetów krajowych, ale wsparcie unijne określono na 75 proc. Uzupełnienie w wysokości 25 proc. będzie musiało pochodzić ze środków własnych. Na szczęście mamy w Polsce Fundusze Promocji i środki te będą mogły być wykorzystywane, jako to uzupełnienie – powiedział minister. Zauważył również, że Komisja Europejska chce, aby promocja nakierowana była na kraje trzecie. W opinii ministra jest to propozycja dobra dla Polski, ponieważ na rynku unijnym nasza żywność ma już dobrą i ugruntowaną pozycję.


W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Polskiego Związku Pszczelarskiego, Polskiego Związku Hodowców Koni, Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Gęsi, Gdańskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych, Polskiego Związku Producentów Chmielu, Krajowego Związku Plantatorów Tytoniu, Polskiego Związku Ogrodniczego, Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Związku Polskich Plantatorów Chmielu, Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych, Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Związku Producentów Ryb, Związku Plantatorów Tytoniu w Krasnymstawie, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!