O skutkach nawałnic w woj. kujawsko-pomorskim

Tematem wizyty była bieżąca sytuacja w gospodarstwach rolnych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Usuwanie skutków nawałnic, które nawiedziły 7 powiatów regionu, są priorytetem w działaniach podejmowanych przez wojewodę i samorządy.

O skutkach nawałnic w woj. kujawsko-pomorskim

Podczas konferencji prasowej wiceminister Zarudzki poinformował, że resort rolnictwa solidaryzuje się z poszkodowanymi, wdrażając konkretne działania. Wszystkie zdarzenia są na bieżąco omawiane przez specjalnie powołaną grupę zadaniową.

- Mówiąc o konkretnych rozwiązaniach trzeba wspomnieć o dwóch sprawach. Pierwsza, to pomoc w ramach PROW 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Już na początku września rozpocznie się nabór wniosków.  Druga, to pomoc ze środków krajowych, zgodnie z opracowanym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi programem pomocy − powiedział Ryszard Zarudzki.

Podsekretarz stanu przypomniał, że poszkodowani rolnicy po oszacowaniu strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich oraz środkach trwałych wykorzystywanych do produkcji rolnej będą mogli, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, ubiegać się o kredyt preferencyjny obrotowy m.in. na zakup kwalifikowanego materiału siewnego, inwentarza żywego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, a także o kredyt preferencyjny na odbudowę lub remonty zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej oraz na remont lub zakup − w miejsce zniszczonych − ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych.

Na prośbę ministra Krzysztofa Jurgiela w prace dotyczące szacowania strat włączyli się także przedstawiciele Izb Rolniczych. Ośrodki Doradztwa Rolniczego włączyły się w prace dotyczące wstępnego szacowania strat w rolnictwie. Główny Lekarz Weterynarii we współpracy z wojewódzkimi i powiatowymi lekarzami weterynarii prowadzi ciągły monitoring w zakresie produkcji zwierzęcej oraz w zakresie bezpieczeństwa żywności w zakładach mięsnych i mleczarskich. Wspomagające działania prowadzone są również przez ARiMR, KRUS i ANR.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!