Pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie

W dniu 24 maja odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

Pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie
Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie to organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rada została powołana w celu stworzenia płaszczyzny do dialogu pomiędzy Ministrem Rolnictwa a organizacjami działającymi w środowisku rolniczym.

W jej skład wchodzą przedstawiciele branżowych organizacji sektora rolno-spożywczego, związków zawodowych rolników indywidualnych i społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz samorządu rolniczego.

Podczas posiedzenia przedstawicielom organizacji członkowskich wręczone zostały Akty powołania do Rady.

Głównym punktem dzisiejszego spotkania było wyłonienie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady oraz dwóch jego zastępców.

W wyniku głosowania największą liczbę głosów ważnych na funkcję przewodniczącego Rady otrzymał Jerzy Wierzbicki, reprezentujący Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Na funkcję zastępców przewodniczącego Rady największą liczbę głosów otrzymali: Agnieszka Maliszewska, reprezentująca Polską Izbę Mleka oraz Adam Stępień, reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju. W konsekwencji tych wyborów Rada wnioskuje do Ministra o powołanie na w/w funkcje.

Przedstawiciele Rady zadeklarowali również chęć uczestnictwa w pracach powołanych eksperckich zespołów zadaniowych.
 


Tagi:
źródło: