Pierwsze posiedzenie zespołu ds. funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego

W piątek 26 lutego 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu do spraw funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego. Spotkaniu przewodniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Pierwsze posiedzenie zespołu ds. funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego

Zespół został powołany zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 24 lutego 2016 r. W jego skład wchodzą przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego, ośrodków doradztwa rolniczego, prywatnych podmiotów doradczych, izby rolniczej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do zadań zespołu należy:

1) analiza funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego, w tym systemu wsparcia doradztwa rolniczego i transferu wiedzy, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,


2) opracowanie propozycji rozwiązań systemowych wspierających rozwój systemu doradztwa rolniczego,

3) opracowywanie propozycji rozwiązań prawnych, niezbędnych do zapewnienia efektywnego wsparcia rolników i mieszkańców obszarów wiejskich przez system doradztwa rolniczego.

Po wręczeniu powołań członkom zespołu wiceminister Zarudzki, ocenił aktualną sytuację w doradztwie rolniczym i poinformował o planowanych pracach, wynikających z  Programu Działań MRiRW na lata 2015-2019. Zauważył, że bardzo ważną obecnie sprawą jest zapewnienie wysokiego poziomu usług doradczych. Poinformował również o planowanych działaniach związanych z przeniesieniem nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego pod Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Następnie odbyła się dyskusja na temat zakresu prac zespołu w najbliższym półroczu oraz wstępna dyskusja na temat zadań ośrodków doradztwa rolniczego. Ustalono również zasady prowadzenia dalszych prac.Tagi:
źródło: