Pierwszy etap konsultacji Planu Strategicznego zakończony

– Od 18 grudnia 2020 roku do 15 lutego 2021 roku trwały konsultacje społeczne dotyczące Planu Strategicznego dla Polski – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Szef resortu podsumował zakończenie I etapu konsultacji.

Pierwszy etap konsultacji Planu Strategicznego zakończony
I etap zakończony – wypłynęło 3,5 tys. postulatów
 
– To były pierwsze konsultacje społeczne. Drugie, po zmianach, przewidujemy na maj-czerwiec 2021 roku – poinformował minister.

Opinie, uwagi oraz wyniki wszystkich konsultacji, również tych na poziomie UE, będą podstawą do przygotowania finalnego projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027. Gotowy projekt zostanie przedłożony do zaopiniowania przez Komitet Monitorujący realizację Planu, we wrześniu 2021 roku. Następnie zostanie on przedstawiony Radzie Ministrów i ostatecznie trafi do akceptacji Komisji Europejskiej.
 
– Wpłynęło ponad 3 i pół tysiąca wniosków, propozycji i postulatów, z których najwięcej zgłosiły osoby fizyczne, czyli rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich. Stanowiły one 30 proc. zgłaszających – podkreśliła dyrektor departamentu wspólnej polityki rolnej Joanna Gierulska.

Dyrektor Gierulska przekazała informacje o przebiegu konsultacji. Zaznaczyła, że prace nad Planem trwały wiele miesięcy, a formalne konsultacje prowadzone były na przełomie roku 2019 i 2020.

W konsultacjach brało udział wiele organizacji i związków rolniczych, instytutów i ośrodków doradztwa rolniczego.
 
Minister Grzegorz Puda poinformował, że ze względu na duże zainteresowanie konsultacjami Planu pozostawiona zostanie aktywna ankieta internetowa.
 
– Dzięki temu będziecie Państwo mogli się dzielić z nami swoimi pomysłami, wiedzą i doświadczeniem na kolejnych etapach prac nad dokumentem strategicznym, a szczegóły znajdziecie Państwo na stronach internetowych ministerstwa podkreślił minister.
 
Co dalej?
 
– Przewidywany termin przekazania dokumentu do zatwierdzenia KE to listopad 2021 roku. Natomiast zakończenie procesu negocjacyjnego przewidujemy w maju 2022 roku – zaznaczył minister Grzegorz Puda.

Dyrektor Joanna Gierulska zwróciła uwagę, że dopiero druga wersja Planu Strategicznego, po zawarciu w nim uwzględnionych uwag i propozycji, będzie uzupełniona o środki finansowe i propozycje stawek płatności.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: