Plan nawozowy – ekoschemat w 2023 r.

Praktyka, opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe.

Plan nawozowy – ekoschemat  w 2023 r.
Bezpłatna aplikacja INTER-NAW
 
Zachęcamy do sporządzania planu nawozowego przy użyciu bezpłatnej aplikacji INTER-NAW:
  • opracowanej do sporządzania planów nawożenia azotem oraz prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem;
  • umożliwiającej sporządzenie pełnego planu nawozowego (N, P, K, Ca, Mg) na podstawie badań agrochemicznych gleby.
INTER-NAW:
  • jest dostosowana do wielu wymogów, w tym tych wynikających z programu azotanowego (np. wprowadzono zmiany w zakresie współczynników przeliczeniowych DJP, wprowadzono nowe wartości i nowe grupy zwierząt do uwzględnienia przy wyliczaniu średnich rocznych wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracji azotu zawartego w tych nawozach, wprowadzono nowe wartości dla użytków zielonych odnoszące się do zasobów azotu mineralnego w glebie);
  • umożliwia np. przesyłanie danych wejściowych z różnych komputerów.
Skąd pobrać aplikację INTER-NAW:
 
INTER-NAW wraz z instrukcją korzystania z aplikacji  jest dostępny nieodpłatnie na stronie www.schr.gov.pl - z możliwością wykorzystanie za pośrednictwem strony internetowej lub po zainstalowaniu na dowolnym komputerze osobistym.
 
Pobieranie danych:
 
Skąd pobrać dane o zwierzętach na potrzeby wyliczenia maksymalnych dawek azotu i sporządzenia planu nawożenia azotem oraz bieżącego monitorowania poziomu DJP w gospodarstwie:
  • aplikacja IRZplus udostępniona przez ARiMR https://irz.arimr.gov.pl/ ;
  • instrukcja generowania danych, bezpośrednio z systemu IRZ została udostępniona na stronie CDR (https://www.cdr.gov.pl/transfer-wiedzy/narzedzia?download=78:instrukcja-generowania-informacji-o-zwierzetach).
Informacje szczegółowe na temat praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia:
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 493).
 
Zachęcamy wszystkich rolników do wnioskowania o ekoschematy.


Tagi:
źródło: